Stroom opgewekt met eigen ‘stukje’ windmolen levert flink voordeel op

| 2 augustus 2012

Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland zijn eigen energie opwekken door samen met een paar duizend anderen mede-eigenaar te worden van een windmolen via De Windcentrale. Wie één of meer ‘stukjes’ van een windmolen koopt, zogeheten Winddelen, krijgt vanaf januari 2013 gratis stroom thuis afgeleverd. Naast schone energie en geen last van stijgende energieprijzen is de besparing fors. Het is wereldwijd voor het eerst dat huishoudens hun eigen stroom kunnen opwekken met eigen windmolen. Groene energieleverancier Greenchoice zorgt ervoor dat de stroom die zelf wordt opgewekt in mindering wordt gebracht op de jaarrekening.

Harm Reitsma, initiatiefnemer van De Windcentrale: ‘Nagenoeg iedere Nederlander wil gebruik maken van duurzame energie. Zon en wind zijn onuitputtelijk, er is geen CO2-uitstoot en de kostprijs staat vast. Niet iedereen heeft het geld of een geschikt dak voor zonnepanelen. Met Winddelen wekt iedereen zijn of haar eigen duurzame energie op. Dat is volstrekt nieuw, een oprechte energierevolutie. Het financiële voordeel voor huishoudens is groot omdat wij een flink aantal partijen die normaal gesproken aan energie verdienen er tussenuit knippen. Die winst blijft nu in de zak van de Winddeel-eigenaren.’

Eigen stroom, eigen voordeel

Elk Winddeel levert ongeveer 500 kilowattuur per jaar, dat heeft een waarde van circa EUR 45 bij de huidige stroomprijzen. Met zeven Winddelen wekt een gemiddeld huishouden het hele elektriciteitsverbruik op. Minder kan natuurlijk ook. De inschrijving op de Winddelen is vandaag gestart. Een Winddeel gaat EUR 345 kosten, die pas wordt betaald zodra er genoeg deelnemers zijn om de molens te kopen. De Windcentrale heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten  voor de overname van twee windmolens in Delfzijl Zuid. Deze windmolens zijn vier jaar oud en gaan nog minstens 16 jaar mee. De Windcentrale verwacht ongeveer 7.000 deelnemers nodig te hebben om over te kunnen gaan tot de definitieve koop van de molens.

Stroom uit Winddelen is flink goedkoper dan gewone stroom. Zelfs als de stroomprijs de komende 16 jaar niet stijgt zijn Winddeel-eigenaren goedkoper uit. Mocht de energieprijs de komende 16 jaar net zo hard stijgen als de afgelopen 10 jaar (6% per jaar) dan is het rendement zelfs 13%. Daar kan geen spaarrekening tegenop.

Steun van DOEN

Nina Tellegen, algemeen directeur van Stichting Doen.  ‘De Windcentrale zorgt er voor dat duizenden mensen mee kunnen doen aan het opwekken van duurzame energie in de buurt. Met onze ondersteuning, uit de middelen van de Nationale Postcode Loterij, wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het stimuleren van groene stroom uit Nederland en aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. De Windcentrale is een mooi voorbeeld van werken aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen, en daarom steunen we hen van harte.’

Over De Windcentrale

De Windcentrale is opgericht in 2010 met als doel om de transitie naar duurzame energie in Nederland te versnellen. Door de mogelijkheid te bieden om mede-eigenaar te worden van een windmolen kan iedereen profiteren van de voordelen van windenergie. Dit leidt tot een breder draagvlak voor windenergie wat cruciaal is om de Europese duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland van 14% duurzame opwek voor 2020 te bereiken. Met de Windcentrale kan elke particulier nu zijn eigen echt groene stroom opwekken tegen een vaste lage prijs. Dat was hiervoor alleen mogelijk met zonnepanelen. Echter, voor zonnepanelen is én een behoorlijk budget nodig én een geschikt dak met voldoende zonlicht.

De ambities zijn groot. De Windcentrale wil uiteindelijk minimaal 1 op de 20 huishoudens in Nederland hun eigen energie laten opwekken middels Winddelen.

Voor meer uitleg zie www.windcentrale.nl

 

 

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.