Subsidieloze tender Hollandse Kust (Zuid) 3 & 4 geopend

| 2 maart 2019

Op 1 maart is de tender geopend voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid). Tot donderdag 14 maart, 17:00, kunnen geïnteresseerde partijen een vergunning aanvragen voor het realiseren van de kavels. De procedure is open zonder subsidie.

Het is de vijfde tender voor windenergie op zee sinds het Energieakkoord. De aanleg van de windparken in het windenergiegebied Borssele start eind dit jaar. TenneT is bezig met de aanleg van het elektriciteitsnet op zee.

Routekaart Windenergie op zee 2030
In de Routekaart windenergie op zee 2030 staat dat er drie extra windenergiegebieden worden ontwikkeld. Met deze kaart werkt Nederland toe naar 11.5 GW capaciteit uit windparken op de Noordzee.

Na sluiting van de tenderprocedure maakt RVO.nl bekend of er aanvragen zijn ingediend voor de vergunning. Is dat niet het geval, dan opent snel daarna een procedure met de mogelijkheid tot subsidie. Zijn er wel aanvragen ingediend, dan zal RVO.nl deze beoordelen. In 2018 werden de vergunningen voor kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied toegekend aan Nuon/Vattenfal. Bron: Rvo.nl

Tags: , , , , ,

Category: Offshore Windparken, Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.