Tender Hollandse Kust (noord) kavel V open

| 2 april 2020

© RVO

Vandaag opent de tender voor de 700 MW Hollandse Kust (noord) kavel V windpark site. De aanvraagperiode sluit op donderdag 30 april 2020 om 17:00 uur.

Het ontwikkelingsgebied Hollandse Kust (noord) ligt op ongeveer 18,5 km van de westkust. Hier ligt al het sinds 2008 operationele windpark Prinses Amaliawindpark (120 MW). Binnen dit gebied is kavel V aangewezen voor de ontwikkeling van een nieuw windpark Hollandse Kust (noord) (HKN) met een capaciteit van 700 MW. Het totale oppervlakte van de site is 126,4 km², waarvan 93,7 km² geschikt voor de bouw van het windpark.

HKN valt deels binnen de 12- mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat de winnaar van de vergunning – voor het deel dat binnen de 12-mijlszone ligt – een drietal overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf. Het sluiten van deze overeenkomsten moet binnen één maand na ontvangst van de vergunning.

Netaansluiting van het windpark
HKN is een van de drie windgebieden voor de Nederlandse kust die in 2023 aangesloten moeten worden op het net. Naast HKN zijn dit ook Borssele en Hollandse Kust (zuid).

TenneT is verantwoordelijk voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsstation in Beverwijk, Het bouwt hiervoor een offshore platform dat de stroom (66kV) van de toekomstige windturbines verzamelt en transformeert naar 220 kV waarna deze via twee 220 kV-kabelsystemen naar een nieuw te bouwen transformatorstation bij Beverwijk wordt geleid en op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk aangesloten wordt. Hier wordt ook de stroom van het toekomstige Hollandse Kust (west) windpark op aangesloten.

Update: verschillende nieuwsbronnen melden dat Vattenfall niet meedoet aan de aanbesteding. Vanwege de onzekere economische situatie als gevolg van COVID-19 maatregelen focust het energiebedrijf op bestaande projecten.

Tags: , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.