TenneT verwacht komende tien jaar verdubbeling van portfolio

| 2 november 2023

TenneT verwacht de komende 10 jaar zijn portfolio in Nederland te verdubbelen ten opzichte van twee jaar geleden. Dit is te lezen in de Investeringsplannen 2024-2033, die de landelijke netbeheerder vandaag ter inzage heeft gelegd.

©BGF

In het vandaag gepubliceerde ‘Investeringsplan op Land’ en ‘Investeringsplan op Zee’ beschrijft TenneT welke projecten de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. De landelijke netbeheerder verwacht circa 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, windparken op zee en reconstructieprojecten. TenneT ontwikkelt de komende tien jaar onder meer 5 grotere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) en gaat 140 hoogspanningsstations moderniseren.

Snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit

Dit is een verdubbeling ten opzichte van de raming in het vorige investeringsplan (2022). De snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit is de voornaamste reden voor de stijging van het portfolio, onder meer door de verduurzaming van de industrie en de groei van het aantal warmtepompen, laadpalen, windturbines (op zee) en zonneparken.

‘Nu onze maatschappij snel elektrificeert, vraagt dit om een rigoureuze verbouwing van ons hele energiesysteem. De netbeheerders schalen ingrijpend op om alle netaanpassingen te realiseren. Duidelijk is dat ook niet alles tegelijk kan. Goede samenwerking, begrip voor elkaars situaties en het maken van verstandige, soms moeilijke keuzes is noodzakelijk.’ – Maarten Abbenhuis, COO TenneT

Prioritering in groeiend portfolio

Omdat de behoefte aan netcapaciteit groter is dan dat er kan worden gerealiseerd, is er een prioritering aangebracht in het portfolio. Om de betrouwbaarheid van het net te garanderen, wordt er een aanzienlijk deel geïnvesteerd in onderhoud en vervanging van het bestaande net. Daarnaast is er in nauwe samenwerking met de verschillende overheden gekeken naar projecten met een hoge prioriteit, zoals de zogenoemde MIEK-projecten.

Opschuiven planning lopende projecten

Uit het investeringsplan wordt ook duidelijk hoe het staat met de voortgang van lopende projecten. Van de 252 netuitbreidingsprojecten die al zijn gepland, is bij 60 projecten de planning opgeschoven ten opzichte van het investeringsplan van twee jaar geleden. Dit heeft interne en externe oorzaken. Het belangrijkste is dat werkzaamheden aan het hoogspanningsnet veilig moeten plaatsvinden en dat is met een groeiend aantal projecten steeds complexer te plannen. Daarnaast vergen ontwerp, levering en inpassing nog altijd veel doorlooptijd.

Belanghebbenden kunnen tot 29 november reageren op de plannen. Begin 2024 wordt het definitieve plan naar de toezichthouder ACM gestuurd. Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.