Tilburgse energiecooperaties willen samen windenergie

| 2 september 2014

Een vijftal energiecoöperaties uit Tilburg gaan 5 september een intentie-overeenkomst ondertekenen voor het oprichten van de coöperatie T-wind. T-wind doet mee met het initiatief voor deelname aan opwekking van 15 MW windenergie op locatie De Spinder, wat voldoende is om 35.000 huishoudens van duurzame energie te voldoen.

Bewoners uit Tilburg kunnen hiervan meeprofiteren door realisatie ‘Green Deal’ met betrokken bedrijven en cooperaties. Andere partijen kunnen ook worden toegelaten.

De gezamenlijke energiecoöperaties hebben een visie ontwikkeld, namelijk dat de inwoners van de gemeente Tilburg gezamenlijk (mede)eigenaar worden van windmolens op de Spinder en daardoor zeggenschap hebben over de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van de windmolens. De windmolens leveren stroom voor de inwoners en MKB in Tilburg. Bij de investeringen en exploitatie zullen zoveel mogelijk bedrijven uit de regio worden betrokken. Hiermee willen de cooperaties het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten.

Daarnaast wil T-Wind zich bezig houden met het financieren van lokale projecten, advies  en voorlichting geven over duurzaamheid, het stimuleren van de lokale werkgelegenheid en eigen energieproductie. IJmert Muilwijk, voorzitter van de vereniging duurzame energie, zal bij de ondertekening een korte lezing verzorgen over de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland, met bijzondere aandacht voor windturbines op land.

 

De coöperatieve verenigingen die deelnemen in de overkoepelende coöperatie T-Wind zijn: Berkel-Enschot Energiecoöperatie, De Blaakse Energiecoöperatie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout, en Energiefabriek 013. De ondertekening zal plaatsvinden op 5 september 2014 tussen 17:00 en 19:00 uur in De Harmonie aan de Stationsstraat 26 te Tilburg.

windmolens1

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.