Utrecht onderzoekt kansen windenergie voor agrariërs

| 2 november 2023

In opdracht van de provincie Utrecht inventariseren LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Utrecht de kansen voor windenergie in samenwerking met agrarische ondernemers.

De provincie wil weten of Utrechtse agrariërs bezig zijn of bezig willen gaan met het verkennen van de kansen voor windenergieprojecten.

Enquête

Via een korte enquête onder agrariërs wil de provincie inventariseren voor welke onderzoeksgebieden uit de planMER agrariërs kansen zien voor windenergie. De uitkomsten zullen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld aan de provincie.  Klik hier voor de enquête.

Online informatiebijeenkomst op 7 november

Op dinsdagavond 7 november om 20.00 uur wordt een online sessie georganiseerd waar uitleg wordt gegeven over dit project en waar gelegenheid is vragen te stellen. Daarnaast zal ‘Energie van Utrecht’ een korte presentatie geven over de energiecoöperaties die betrokken zijn in Utrecht.

Tags: , , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.