Vattenfall maakt met verkoop Magnumgascentrale geld vrij voor investeringen in energietransitie

| 2 juni 2022
Vattenfall maakt met verkoop Magnumgascentrale geld vrij voor investeringen in energietransitie

Bron: Vattenfall

Vattenfall verkoopt de Magnum gasgestookte elektriciteitscentrale in Eemshaven aan RWE. Met de opbrengsten van de verkoop van 500 miljoen euro wil Vattenfall investeren in de energietransitie, onder meer in fossielvrije energieprojecten zoals offshore wind en stadsverwarming en -koeling.

Vattenfall en RWE zijn overeengekomen dat RWE per 30 september 2022 de Magnum gascentrale in Eemshaven van Vattenfall overneemt.

Alexander van Ofwegen, Directeur Warmte en CFO Vattenfall Nederland: “In RWE hebben we een koper gevonden met veel deskundigheid en ervaring op energiegebied en met een duidelijke toekomstvisie voor de Magnum-centrale. Dit geeft medewerkers zekerheid en de mogelijkheid om zichzelf en de elektriciteitscentrale verder te ontwikkelen. Magnum is een winstgevende en state-of-the-art gasgestookte centrale met een belangrijke rol voor de leveringszekerheid in Nederland.”

“De focus binnen Vattenfalls warmteactiviteiten ligt echter op stadsverwarming en koeling. Waarbij Vattenfall zich richt op het verduurzamen van de warmtelevering aan haar klanten als onderdeel van de uitfasering van aardgas in Nederland. De opbrengst van deze transactie geeft Vattenfall meer middelen om te investeren in de energietransitie, zoals offshore wind en stadsverwarming en -koeling”, zegt Alexander van Ofwegen.

Productie van waterstof

De Magnum-elektriciteitscentrale, die sinds 2013 in werking is, bestaat uit drie stoom- en gasturbines, die samen een totaal vermogen hebben van 1.410 MW. Dankzij het specifieke ontwerp van de centrale, is deze geschikt om op groene waterstof te gaan draaien. De centrale kan technisch geschikt gemaakt worden om waterstof mee te stoken (tot 30%) of zelfs volledig over te gaan op deze brandstof als vervanging van aardgas. Zodoende zal de Magnumcentrale een belangrijke speler zijn bij het CO2-vrij maken van de Nederlandse energiesector. Bovendien wordt hiermee de waterstofinfrastructuur in de provincie Groningen verder uitgebreid. RWE is hier ook al actief met het project ‘Eemshydrogen’ voor de milieuvriendelijke productie van waterstof.

Bestaande infrastructuur delen

De Magnumcentrale staat dicht bij de reeds aanwezige elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Dit is een met steenkool en biomassa gestookte elektriciteitscentrale met een capaciteit van 1.560 megawatt. Een voordeel van het dichtbij elkaar staan van de centrales is dat ze de bestaande infrastructuur kunnen delen.

“De Magnum energiecentrale is een ultramoderne centrale die vrijwel klaar is voor de productie van waterstof. In combinatie met onze bestaande elektriciteitscentrale in de Eemshaven, kan RWE het Eemshavengebied ontwikkelen tot één van de meest toonaangevende energie- en waterstofhubs in Noordwest-Europa. Zo willen we, aangevuld met het offshore windpark Hollandse Kust West, dat ook voorziet in 600 megawatt elektrolysecapaciteit en waarvoor RWE een bod heeft uitgebracht, de decarbonisatie van de industrie in Nederland actief ondersteunen en op deze manier bijdragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.” – Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE

In de overeenkomst is ook een zonnepark opgenomen met een vermogen van 5,6 MW. Het zonnepark met zo’n 18.000 zonnepanelen ligt op het terrein van de Magnum-centrale.

De overeenkomst is nog in afwachting van het advies van de ondernemingsraad. Alle medewerkers van de Magnum-centrale gaan over naar RWE als onderdeel van de overeenkomst. Er worden in de komende maanden voorbereidingen getroffen voor een soepele overgang van medewerkers en operationele zaken naar de nieuwe eigenaar. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.