Vijf gespecialiseerde energiebedrijven lanceren energienetwerk Groendus

| 2 maart 2021

Rene Raaijmakers & Jeroen de Haas ©Groendus

Greenspread, Rooftop Energy, Solaris Industria, CT Energy en Ealyze, 5 gespecialiseerde energiebedrijven, hebben hun krachten gebundeld in Groendus, een nieuw energienetwerk. Onder leiding van CEO René Raaijmakers en Jeroen de Haas wil Groendus door een vernieuwende integrale aanpak op slim besparen, zelf opwekken en direct in- en verkopen zakelijk Nederland verduurzamen en zo de energietransitie versnellen.

Het is tijd voor fundamentele veranderingen in het energiesysteem, stelt Jeroen de Haas. “Er is een flinke beweging gaande richting een CO2-neutrale toekomst. De vraag naar elektriciteit stijgt: we kiezen steeds vaker een auto op batterij in plaats van brandstof en verwarmen meer en meer op elektriciteit. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, want het sterk toenemende aanbod van schone energie is weersafhankelijk en daarmee volatiel. De mismatch van vraag, aanbod en timing zorgt ervoor dat er nu nog grijze stroom ingezet moet worden op momenten dat schone energie simpelweg niet leverbaar is. De oplossing ligt voor een groot deel in het stimuleren van energieverbruik op hetzelfde moment als dat het wordt opgewekt. Dit vergt een andere, meer integrale aanpak dan vandaag de dag gangbaar is. Het is dus tijd voor een nieuwe manier van denken en doen.”

Combi robuuste energie-data & integrale aanpak
Groendus helpt bedrijven en organisaties met energie besparen, duurzaam opwekken en slimmer in- en verkopen via de Groendus energiemarktplaats.  Producent en afnemer handelen direct met elkaar, zonder tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf.

Een belangrijke factor is het inzetten op gelijktijdigheid: de benodigde energie gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt bij hernieuwbare energiebronnen. Dit gebeurt bij voorkeur zo lokaal mogelijk, op eigen terrein of in de buurt, via windenergie, zonne-energie en energieopslag. Op de Groendus energiemarktplaats worden daarom per uur matches gemaakt tussen lokale in- en verkopers.

Naar aanleiding van een analyse van het verbruik en de energiebehoefte op uurbasis wordt voor iedere klant een unieke routekaart naar 100% schone energie gecreëerd. Het algoritme gaat op zoek naar de ‘perfect match’ met duurzame, lokale energiebronnen. Daarnaast ontwikkelt en financiert Groendus opweksystemen bij de klant, zodat ondernemers maximaal gebruik maken van hun eigen opwekpotentieel.

Met bijna 100 medewerkers werkt Groendus vanuit Utrecht en Haarlem. Het bedrijf geeft aan 150 MWp aan zonnestroominstallaties in Nederland gerealiseerd te hebben en al bijna 100 zakelijke locaties direct gekoppeld te hebben met duurzame producenten in de buurt via de Groendus Energiemarktplaats.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.