Windpark Bemmel niet kansloos

| 2 februari 2015

Gemeenteraad Lingewaard heeft in haar duurzame energievisie beweerd niet mee te willen werken met plannen voor windturbines bij Bemmel. Maar er bestaat nog wel degelijk een kans. Dit blijkt uit een brief van minister Kamp welke aan de provincie Gelderland is gestuurd. 

Provinciale Staten heeft met een amendement bij de provinciale windvisie geregeld dat plannen voor windturbines alleen doorgaan als betrokken gemeenten ermee instemmen. “Wat buurgemeenten betreft, is dat in strijd met de wet en in de eigen gemeente kan een plan alleen worden afgewezen als het in strijd is met de ruimtelijke ordening”, aldus Kamp.

Tegelijkertijd heeft hij afspraken gemaakt met de provincie dat er in 2020 230,5 megawatt aan windmolencapaciteit moet staan. Wordt dat niet gehaald, dan kan zowel het rijk als de provincie ingrijpen.


EWT vervoer rotorblad

Lees meer

Bron: De Gelderlander

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.