Windpark Bovenwind krijgt SDE+ subsidie toegekend

| 2 maart 2020

Visualisatie van mogelijke locatie windturbines. © Wij Duurzaam Staphorst

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) SDE+ subsidie toegekend gekregen voor het 12 MW windpark Bovenwind in de Lommert in de gemeente Staphorst.

De coöperatie heeft afgelopen oktober meegedaan met de SDE+ najaar 2019 inschrijvingsronde, nadat eerder de gemeenteraad van Staphorst een verklaring van geen bedenkingen afgaf. In het park komen 3 windturbines van ongeveer 4 MW te staan. Het is nog niet bekend welke turbineleverancier deze gaat leveren. De coöperatie is ondertussen nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over een bezwaarschrift dat ingediend is tegen het windpark. Voor de realisatie van het windpark heeft de coöperatie een intentieverklaring afgesloten met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

100% coöperatief windpark 
De Gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. De opbrengsten uit het windpark zullen hierbij op verschillende manieren terugvloeien naar de gemeenschap. Zo konden bewoners van de gemeente Staphorst zich vorig jaar al voor inschrijven op financiële participatie in het windpark. Op 7 september sloot de voorinschrijving. In totaal was er ingeschreven voor een bedrag van €3.598.250. In de loop van dit jaar opent de inschrijving. Daarnaast moet de omgeving via een maatschappelijk fonds, een omgevingsfonds, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en opstalovereenkomst voor grondeigenaren meeprofiteren aan het windpark.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.