23 miljoen voor project Far and Large Offshore

| 3 december 2010
bron: Rijksoverheid

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft ingestemd met een subsidie van de helft van de kosten (met een maximum van 23,5 miljoen euro) voor het innovatieproject Far and Large Offshore Wind (FLOW).

FLOW programma

Het FLOW-programma omvat onderzoek naar en ontwikkeling van onder meer efficiënte windturbines op zee, innovatieve funderingsconcepten, onderhoudsstrategieën en installatietechnieken voor windparken op grotere waterdiepte en verder van de kust.

Het consortium dat het initiatief tot FLOW heeft genomen bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen, te weten: Essent , Eneco , TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft.

Nederland beschikt over een leidende kennispositie in de wereld op het terrein van wind op zee, over goed geoutilleerde en gunstig gelegen havens en over een offshore sector die tot de wereldtop behoort. Het programma FLOW stelt Nederland in staat die vooraanstaande positie te behouden.

Optimale balans

De nu toegekende subsidie past in het energiebeleid van dit kabinet. Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken.

Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.