5 Europese fabrikanten van windturbinefundaties vormen alliantie

| 3 augustus 2021

Bron: Sif Group

Vijf Europese fabrikanten van verschillende fundaties voor offshore windturbines hebben zich verenigd in de Offshore Wind Foundations Alliance (OWFA). Zij willen de aandacht vestigen op de sleutelrol die deze fundaties spelen bij de duurzame ontwikkeling van offshore windparken in Europa.

De vijf partijen die de OWFA-alliantie hebben gevormd zijn Sif Group (NL), Bladt Industries (DK), EEW Special Pipe Constructions (DE), Smulders Projects Belgium (BE) en Steelwind Nordenham (DE). Zij spelen een grote rol in de  engineering en productie van offshore fundaties als jackets en monopiles en de transitiestukken die de windturbines op zee ondersteunen.

Doelstellingen

Hoewel offshore windenergie reeds bijdraagt tot de CO2-neutraliteitsdoelstellingen van de EU tegen 2050 en hierin een koploperspositie inneemt, heeft de duurzaamheid en het concurrentievermogen van een cruciaal constructieonderdeel – de fundaties – tot dusver geen aandacht gekregen in het publieke discours, aldus de partijen.

De alliantie heeft onder andere tot doel te pleiten voor EU-beleid ter ondersteuning van het opvoeren van offshore windenergie in lijn met de Green Deal-doelstellingen, een gelijk speelveld te creëren om de duurzame productie van offshore fundaties te waarborgen en kwaliteits- en duurzaamheidsnormen te integreren in EU- en particuliere offshore windenergieaanbestedingen.

Daarnaast willen de OWFA-leden ervoor zorgen dat fundatieleveranciers het voortouw nemen bij het opstellen van normen en certificeringsprocessen met betrekking tot de fundaties van offshore windturbines. OWFA is ook van mening dat fundaties van de kortst mogelijke afstand moeten worden geleverd, om de transport gerelateerde koolstofvoetafdruk van van deze zeer zware constructies te beperken.

De Alliantie is al actief in Brussel en is begonnen met het delen van haar expertise met EU-beleidsmakers in het kader van de Europese strategie voor offshore hernieuwbare energie en andere gerelateerde beleidsterreinen. Bron: Sif Group en OWFA

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.