ACM onderzoekt ruimte voor netbeheerders om duurzame projecten voorrang te geven

| 3 maart 2022

ACM onderzoekt ruimte voor netbeheerders om duurzame projecten voorrang te gevenDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij nieuwe aansluitingen en bij het aanbieden van transportcapaciteit voorrang kunnen geven aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

De ACM verwacht in juli 2022 een ontwerpbesluit te publiceren om de maximumtermijn voor nieuwe aansluitingen op het regionale elektriciteitsnet vast te stellen. In de voorbereiding van het ontwerpbesluit onderzoekt de ACM nadrukkelijk de mogelijkheden voor netbeheerders om voorrang te geven aan aansluitingen die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het voorrang geven, bijvoorbeeld op basis van duurzaamheidscriteria zoals vermindering van de CO2-uitstoot wordt ook wel prioritering genoemd.

Dit komt ook aan de orde bij de gesprekken die de ACM in de voorbereiding voor de nieuwe netcode voert met de netbeheerders en andere spelers in de sector.

De criteria voor het bepalen van redelijke termijnen voor aansluitingen moeten objectief, redelijk, toetsbaar en transparant zijn en moeten passen binnen het Europese vereiste van non-discriminatie. De ACM gaat de komende tijd extra onderzoek doen naar de vraag op welke wijze invulling gegeven kan worden aan prioritering.

Duurzame invoeding en afname en batterijopslag

Als netbeheerders mogen prioriteren zouden zij voorrang kunnen geven aan duurzame invoeding en duurzame afname van het net. Bij invoeding kan het gaan om het met voorrang aansluiten van wind- of zonneparken. Bij duurzame afname kan het bijvoorbeeld gaan om laadpalen voor elektrische auto’s. Netbeheerders zouden ook voorrang kunnen geven aan batterijopslag waarmee lokaal opgewekte duurzame energie opgeslagen kan worden. Daarmee kan ook het probleem van transportschaarste (congestie) worden verkleind.

Prioriteren bij transportcapaciteit en investeringen

Om beschikbare transportcapaciteit beter te benutten kunnen netbeheerders volgens de ACM vaker gebruik maken van congestiemanagement. De ACM publiceert in 2022 de nieuwe netcode waarin wordt vastgelegd hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. Als het tekort aan transportcapaciteit niet (tijdelijk) opgelost kan worden met congestiemanagement mogen netbeheerders het transport van elektriciteit weigeren. De ACM gaat als vervolg op de nieuwe netcode ook onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij het weigeren en toekennen van transportcapaciteit voorrang kunnen geven op basis van duurzaamheidscriteria.

Congestiemanagement en het prioriteren van transport zijn tijdelijke maatregelen voor de periode dat een netbeheerder werkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet. Om het elektriciteitsnet te verzwaren moeten netbeheerders de komende jaren grote investeringen doen. Uit de investeringsplannen die netbeheerders in 2020 hadden aangeleverd bij de ACM bleek dat investeringen achterbleven bij de voorspelde vraag naar transportcapaciteit.

Omdat de verwachting is dat het probleem van achterblijvende investeringen voorlopig niet kleiner wordt en prioritering een breed scala aan publieke belangen kan raken, vindt de ACM het belangrijk dat de wetgever hiervoor een kader vaststelt zodat netbeheerders op basis daarvan hun investeringen kunnen prioriteren. De ACM gaat hierover graag het gesprek aan met alle betrokken partijen. Bron: ACM

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.