Advies inhoud milieueffect rapport windpark Zeewolde

| 3 februari 2016
De Commissie M.E.R. adviseert om de doelen en randvoorwaarden uit het ontwerp-Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Structuurvisie Wind op Land uit te werken voor deelgebied Zeewolde. De ontwikkelvereniging Zeewolde, gemeente Zeewolde, provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied Zeewolde.
 
Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld om omgevingsvergunningen te worden verleend. Voordat ministers een besluit nemen worden de milieugevolgen onderzocht in het milieueffectrapport.
 
De Commissie adviseert om de doelen en randvoorwaarden uit de Regioplan en de Structuurvisie uit te werken voor het windpark Zeewolde. Wanneer gekozen wordt om windturbines buiten de zones van het regioplan te plaatsen adviseert de Commise om de alternatieve opstellingsmogelijkheden voor deze turbines te onderbouwen.
 
Daarnaast adviseert zij om een fasering van de aanleg van de nieuwe windturbines op te nemen en daarbij ook aandacht aan de sanering van de bestaande windturbines te besteden. Het rapport biedt hiermee straks goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Rijksinpassingsplan.
 
bron: persbericht Commissie m.e.r.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.