Belgische netbeheerder Elia stelt concept eerste kunstmatige energie-eiland voor

| 3 oktober 2022

In aanwezigheid van de federale ministers Tinne Van der Straeten (Energie) en Vincent Van Quickenborne (Noordzee) heeft netbeheerder Elia het conceptplan voorgesteld van wat het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld wordt.

Het marien ruimtelijk plan (2020-2026) voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe windproductiezone in de Belgische Noordzee; de zogenaamde Prinses Elisabethzone. Volgens de Belgische Elektriciteitswet is Elia verantwoordelijk om hiervoor de nodige uitbreidingen aan het transmissienet te realiseren op basis van een concept dat door de bevoegde ministers moet goedgekeurd worden. Het conceptplan van het eerste energie-eiland is nu klaar en de aanbestedingsprocedure is in voorbereiding.

Eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld

Het energie-eiland, Prinses Elisabeth Eiland, komt binnen de Prinses Elisabeth windzone op zowat 45 kilometer voor de kust te liggen en een omvang hebben van circa 5 hectare. Het eiland zal worden opgebouwd uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand.

Op het eiland komt voornamelijk transmissie-infrastructuur zowel voor de aansluiting van de nieuwe windparken (maximaal 3,5 GW) binnen de zone als voor de verbindingen met toekomstige interconnectoren met Groot-Brittannië (Nautilus) en/of Denemarken (TritonLink). Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben en dus efficiënter zijn. Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zullen ook verbonden zijn met gigantische offshore windparken in de Noordzee die België van grote volumes hernieuwbare energie voorziet. Er is ook een kleine haven voorzien voor de onderhoudsploegen en een helideck. Om alle toekomstige offshore installaties te verbinden met het Belgische hoogspanningsnet komen rond het eiland 300 km aan wisselstroomkabels (HVAC) en 60 km aan gelijkstroomkabels (HVDC).

Het energie-eiland kan rekenen op middelen uit het covid herstelfonds dat België door de Europese commissie heeft laten goedkeuren en waarvoor een subsidie van ongeveer 100 miljoen euro toegekend moet worden.

De plannen voor een energie-eiland zijn ontstaan in het kader van het Europese Relanceplan. De federale regering schakelt een versnelling hoger met wind op zee. Met het allereerste energie-eiland en nieuwe interconnecties, drie nieuwe windparken in de Noordzee en de repowering van de eerste zone maken we van de Noordzee een grote groene elektriciteitscentrale. Door de capaciteit van wind op zee te verviervoudigen tegen 2040 versterken we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot. – Tinne Van der Straeten, minister van Energie

De Noordzee wordt dé powerhouse van onze energieonafhankelijkheid. Maar we hebben recent, met de sabotage van de Nordstream pijpleidingen, meer dan ooit gezien dat het cruciaal is om dergelijke kritische infrastructuur maximaal te beschermen tegen sabotage en aanslagen. De kabels die de stroom aan land brengen en het geplande energie-eiland beveiligen we hiertegen. Recent hebben we een wet ingevoerd die de maatregelen aanzienlijk verstrengt. Zo voorzien we voortaan camerabewaking op zee, drones, opvolgen van buitenlandse schepen in onze wateren en frequente veiligheidsanalyse door de bevoegde diensten. – Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee

Timing

De aanbestedingsprocedure voor het eiland is lopende, net als de uitwerking van de milieueffectrapportage, de voorbereiding van de vergunningsprocedure en de aanvraag voor een domeinconcessie. De bouw zou starten in 2024 en medio 2026 afgerond zijn. Vanaf dan start de bouw van de elektrische infrastructuur op het energie-eiland.De ontwikkeling van de toekomstige windparken wordt georganiseerd door de overheid via tenders. De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de ingebruikname van de netversterkingsprojecten op land; meer bepaald de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia streeft naar volledige aansluitingscapaciteit tegen 2030. Bron: Elia

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.