Betuwewind neemt ontwikkelaandeel in Windpark Midden-Betuwe over van YARD

| 3 mei 2021

Betuwewind neemt ontwikkelaandeel over van YARD in Windpark Midden-BetuweBurgerwindcoöperatie West-Betuwe (ook wel Betuwewind genaamd) neemt het ontwikkelaandeel van YARD ENERGY in Windpark Midden-Betuwe over. Samen met lokale maatschap Betuwemolen wordt het windpark tussen Dodewaard en Zetten verder ontwikkeld. De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie moet nog akkoord gaan met deze transactie.

YARD en Betuwemolen hadden begin 2019 een voorstel ingediend voor het realiseren van Windpark Midden-Betuwe tussen Dodewaard en Zetten. Het plan is voor 9 windturbines die aan beide kanten van de A15 komen te staan. Dit gebied is zowel in Overbetuwe als in Neder-Betuwe aangewezen als beste plek uitgekozen en hierom zoekgebied voor de opwek van duurzame energie. Samen moeten deze turbines jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit opwekken dat te vergelijken is met het verbruik van circa 29.000 huishoudens.

Recent heeft YARD ENERGY besloten om niet langer op de markt actief te willen zijn als ontwikkelaar van windprojecten. Betuwewind gaat nu het ontwikkelaandeel van YARD overnemen. Dit werd eind vorige week bekend gemaakt. De twee partijen werkten eerder succesvol samen in de windparken Deil en Avri in de regio. Deze windparken werden in 2020 in bedrijf gesteld.

Meer lokale betrokkenheid

De betrokken gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park.

In de samenwerking  tussen YARD en Betuwemolen is afgesproken dat beide partijen veel ruimte geven aan burgerparticipatie. De helft van het project kan eigendom worden van inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe. Betuwewind, met meer dan 900 leden, conformeert zich aan alle eerdere afspraken die in het project zijn gemaakt tussen initiatiefnemers en de gemeenten.

Volgens directeur Gerlach Velthoven van Betuwewind groeit met de komst van de burgerwindcoöperatie de opbrengst die het windpark lokaal kan hebben: “In West-Betuwe hebben we goede ervaringen met het ontwikkelen van energieprojecten door burgers. We denken dat deze stap echt een bijdrage kan leveren aan acceptatie van het project, de betrokkenheid van burgers en financiële opbrengst voor de gemeenschap.”

Maatschap Betuwemolen is blij met de nieuwe projectpartner. Henk in ’t Hout, woonachtig in Dodewaard en woordvoerder namens de maatschap, verwacht dat inwoners snel gaan merken op welke manier Betuwewind het project versterkt. “Als de corona-omstandigheden het toelaten, organiseren we dit voorjaar een excursie naar de windparken van Betuwewind. Dicht bij huis kan je daar met inwoners uit je eigen regio praten over hun ervaringen en ambities. Dat is een positief verhaal.”

De overdracht van de aandelen van YARD ENERGY naar Betuwewind wordt definitief als medio mei de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie akkoord is met deze transactie.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.