Duits offshore windenergievermogen groeit licht in 2019

| 3 februari 2020

Het Duits offshore windenergievermogen is in 2019 met 1.111 MW gegroeid. Dit is 14% meer dan in 2018 met 970 MW. Eind 2019 was er een totaal van ca. 7.500 MW aan offshore windturbines geplaatst. Volgens voorlopige data van netwerkoperators werd in 2019 ca. 24 TWh aan offshore windstroom opgewekt ( ca. 3 500 vollasturen/jaar).

De groei van het offshore windenergievermogen zal in 2020 sterk teruglopen. Slechts het windpark Albatros met 112 MW zal operationeel worden. Van het windpark Borkum II (200 MW) zullen nog een aantal windturbines geplaatst worden die in 2019 niet meer geplaatst konden worden.

De Duitse branchenorganisaties eisen dat op korte termijn groen licht worden verleent voor 2 GW offshore vermogen en dat op langere termijn een plan komt met een raming van 20 GW in 2030, 30 – 35 GW in 2035 en 50 GW in 2050. Anders is volgens de branchenorganisaties verlies van concurrentie-kracht van de Duitse windindustrie en verlies van werkgelegenheid niet te vermijden. De brancheorganisaties benadrukken daarbij ook dat in het kader van de plannen van de overheid om t/m 2038 de kolencentrales successief te sluiten een verdere voortvarende uitbouw van offshore windenergie van grote betekenis is. Bron: Windbranche.de

Tags: ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.