EIFFEL en University of Groningen Business School starten opleiding voor consultants in de energietransitie

| 3 maart 2023

Bron: EIFFEL

Consultancy- en interimbureau EIFFEL heeft de handen ineengeslagen met de University of Groningen Business School (UGBS). Onder de naam EIFFEL Executive Energy Program startte gisteren een intensief en multidisciplinair opleidingsprogramma, voor consultants met ambities om zich in te zetten voor een duurzame, energie-neutrale leefomgeving.

Het opleidingsprogramma focust zich op het onderzoek naar de voorwaarden voor een succesvolle energietransitie. Dit vraagstuk wordt multidisciplinair benaderd, vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaalpsychologisch, juridisch en politiek perspectief. Een flinke verdiepingsslag voor consultants met ambities op het complexe domein van de energietransitie. Met deze groeiende kennis wil EIFFEL haar klanten vanuit nieuwe benaderingen begeleiden bij een succesvolle transitie.

Complex

De energietransitie is een complex maatschappelijk proces, dat over veel meer gaat dan vervanging van fossiele door hernieuwbare energie. Het is onderdeel van de enorme opgave om onze planeet bewoonbaar te houden voor toekomstige generaties. Van bedrijven en organisaties wordt een langetermijnvisie verwacht, maar tegelijkertijd moeten ze anticiperen op de vraag van vandaag naar duurzame en betaalbare energieproducten en -diensten. Met het EIFFEL Executive Energy Program leiden de Arnhemse dienstverlener en Groningse universiteit consultants op om juist deze complexiteit te kunnen overzien.

Full-service

Volgens Martin Wolfswinkel, Business Unit Director Energie & Transitie bij EIFFEL, zijn opleidingen op dit vakgebied hard nodig: “De behoefte aan consultants die deze ontwikkeling in gang kunnen zetten en kunnen versnellen, is groot. Wij zijn er trots op hiervoor samen te werken met een autoriteit als de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben de expertise in huis om vanuit alle relevante invalshoeken hun licht te laten schijnen op de energietransitie. Daarbovenop werken we binnen de Team EIFFEL holding steeds nauwer samen met zusterbedrijf Balance, dat de energietransitie vanuit een andere dienstverlening vooruit helpt. Zo kunnen we de klantbehoefte full-service invullen.”

Multidisciplinair

Thijs Broekhuizen, Wetenschappelijk directeur bij de University of Groningen Business School, onderstreept dat het EIFFEL Executive Energy Program voorziet in een groeiende marktbehoefte: “Je ziet organisaties worstelen met de complexiteit van het vraagstuk, het is haast te groot om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. De toegevoegde waarde van deze opleiding zit in onze aanpak om die complexiteit te kunnen overzien. Dat doen we door de energietransitie vanuit een multidisciplinair perspectief te benaderen, met veel ruimte voor interactie tussen deelnemers en met docenten. Theorie en praktijk kunnen niet zonder elkaar, dus worden er in samenwerking met EIFFEL praktijkcasussen behandeld die alternatieve routes helpen definiëren naar een economisch efficiënt, technisch robuust en maatschappelijk geaccepteerd systeem.” Bron: EIJFFEL

Tags: , , , ,

Category: Arbeidsmarkt, Windenergie

Reacties zijn gesloten.