Geen bedenkingen bij gemeenteraad voor Windpark Goyerbrug

| 3 juni 2019

De gemeenteraad van Houten geeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug. Met deze ontwerpverklaring kan het college de ontwerpvergunning vaststellen.

De ontwerpvergunning voor Windpark Goyerbrug komt van 13 juni tot en met 24 juli ter inzage te liggen. In deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden die hierna beoordeeld worden. Tevens wordt er een nota van antwoord opgesteld. Aan de raad wordt daarna gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Naast het besluit over de ontwerpverklaring stemde de gemeenteraad ook over een amendement en drie moties met betrekking tot Windpark Goyerbrug. Het amendement om het windfonds aan te passen en een motie om het participatieplan aan te passen, konden ook op een meerderheid van de raad rekenen.

Windpark Goyerbrug
Windpark Goyerbrug is een initiatief van Windpark Goyerbrug bv en zal uit 4 windturbines bestaan die aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede komen te staan. Het windpark krijgt een vermogen van maximaal 22,4 MW. Volgens Windpark Goyerbrug bv kunnen deze windturbines jaarlijks gezamenlijk voor circa 65.000 mensen duurzame energie opwekken (67 GWh/jaar). Dat is genoeg om het huishoudelijk elektrisch verbruik van alle inwoners van gemeente Houten te verduurzamen. De windturbines krijgen een maximale rotordiameter van 150 meter en een maximale ashoogte van 166 meter. Het windpark staat gepland om in 2021 te worden gerealiseerd. Voor het volledige bericht en raadsstukken zie Windparkgoyerbrug.nl

Tags: ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.