Gemeente Dalfsen teleurgesteld in aangescherpte windbeleid vanuit de provincie Overijssel

| 3 augustus 2023

De gemeente Dalfsen heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de door de provincie Overijssel onlangs aangekondigde aanscherping in het windbeleid. De gemeente vreest dat dit kan leiden tot meer windturbines in haar gemeente.

In de aangekondigde aanscherping in het windbeleid zet de provincie met name in op een aantal grootschalige clusters met windturbines binnen de provincie en is het niet meer mogelijk om nieuwe plannen in te dienen voor losse windturbines. De provincie wil buiten deze grootschalige clusterlocaties alleen nog windinitiatieven van 4 of meer turbines toestaan.

‘Voor gemeente Dalfsen heeft deze tussentijdse beleidswijziging behoorlijke gevolgen. Er ontstaat mogelijk een nieuwe situatie waarin er in de toekomst meer windmolens in de gemeente kunnen worden geplaatst, dan waarover wij al anderhalf jaar in gesprek zijn met onze inwoners’, licht wethouder Betsy Ramerman toe.

Gemeenten en provincie werken vanaf het begin goed en constructief samen met respect en oog voor ieders rol en opgave om de RES-doelstelling te behalen. De gemeente Dalfsen is dan ook teleurgesteld in de actie van het provinciebestuur om tussentijds, eenzijdig de uitgangspunten te veranderen met mogelijk nadelige gevolgen voor Dalfsen.

Regionale Energiestrategie (RES)

In het kader van de gezamenlijk vastgestelde Regionale Energiestrategie 1.0 heeft iedere gemeente de mogelijkheden binnen de eigen gemeentegrenzen voor grootschalige opwek van duurzame energie aangegeven bij de provincie. Door het tussentijds, eenzijdig wijzigen van het beleid dreigt een situatie te ontstaan dat de grootschalige opwek zich gaat toespitsen op een viertal grotere clustergebieden in de provincie, waarvan 1 zo’n gebied voor een groot deel binnen de gemeentegrenzen van Dalfsen ligt.

De gemeente Dalfsen heeft grote moeite met het aangescherpte windbeleid. Temeer omdat hiermee een signaal door de provincie wordt afgegeven dat gemeenten die zich maximaal inzetten om de RES-doelstellingen te halen, worden benadeeld ten opzichte van minder actieve gemeenten in Overijssel. ‘Daarnaast kan deze aanscherping in de praktijk betekenen dat in sommige gemeenten geen windmolens meer kunnen komen vanwege de eis van een cluster van minimaal 4 windmolens. Terwijl de totale opgave in onze provincie wel hetzelfde blijft. Gemeente Dalfsen vreest daardoor dat er extra windmolens terecht gaan komen in het aangewezen clustergebied. De afgelopen tijd zijn wij in gesprek geweest met inwoners over de mogelijke plaatsing van windmolens. Doordat het beleid tussentijds wijzigt, veranderen de kaders en dit zorgt voor meer onduidelijkheid en onzekerheid bij onze inwoners’, licht wethouder Ramerman de bezwaren vanuit de gemeente Dalfsen verder toe.

In het najaar vinden er vanuit de provincie Overijssel gesprekken plaats met de betrokken gemeenten in de windclusters. ‘Vanuit de gemeente Dalfsen voeren we deze gesprekken net als in de afgelopen periode en bij andere onderwerpen, zoals het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en Gebiedsvisie Zwolle Staphorst Dalfsen en Zwartewaterland, in constructief partnerschap’, vervolgt wethouder Ramerman. Gemeente Dalfsen

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.