Gemeente Koggenland wil geen windmolens meer

| 3 september 2014
Het college van Koggenland heeft in een brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland laten weten dat het definitief gevrijwaard wil blijven van plaatsing van windmolens voor duurzame opwekking van energie. In het gebied van Koggenland zijn nu twaalf plekken aangewezen door de provincie die in aanmerking komen voor grootschalige windturbines.
Enkele locaties voor de windparken zijn bijvoorbeeld ingetekend in De Wogmeer en De Mijzen. Volgens het college zijn dat twee waardevolle natuurgebieden waar het predicaat ’stiltegebied’ rust. ’Wij achten deze locaties om die redenen onaanvaardbaar’, schrijft het college. De gemeente stelt dat het de afgelopen jaren meer dan voldoende heeft geïnvesteerd in windenergie en wil nu definitief gevrijwaard worden van de plaatsing van nieuwe windmolens.
EWT.service.web

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.