Hollandse Kust (noord) netaansluiting officieel grid ready

| 3 april 2023
Certificeringsbureau DNV heeft de certificering afgegeven voor de de 700 megawatt netaansluiting voor Hollandse Kust (noord) van TenneT. Hiermee is de aansluiting na een uitgebreide voorbereiding plus drie jaar bouwen op land en zee, officieel grid ready.

Landstation Wijk aan Zee. ©Chris Pennarts

Volgend op deze certificering door DNV kan exploitant CrossWind (joint venture van Eneco en Shell) de 69 windturbines voor de kust van Egmond aan Zee aansluiten op het ‘stopcontact’ van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

De Hollandse Kust (noord) netaansluiting is een van vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van elk 700 megawatt die door TenneT gerealiseerd worden als netbeheerder op zee. Vanaf 2019 heeft TenneT elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

“Met trots kijk ik terug op wat we met de overheid, aannemers, windsector en alle andere betrokkenen hebben bereikt. Deze samenwerking geeft vertrouwen voor de toekomst. Met Hollandse Kust (noord) leveren we dit jaar de vijfde en laatste 700 megawatt-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget. Bij elkaar opgeteld is het opgesteld vermogen van alle windparken op zee dan 4,7 gigawatt. Daarmee behaalt Nederland de belangrijke doelstelling in het Energieakkoord”, aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

Aanlanding groene stroom

De verbinding omvat de transformatorplatform op zee tot aan het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werden twaalf werkterreinen ingericht in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Projectdirecteur Arjan Dams: “Daarnaast zijn we een jaar lang te gast geweest op het strand van Heemskerk en Wijk aan Zee. In goed overleg konden we onze aanwezigheid gelukkig tot één strandseizoen beperken. Dat was mede mogelijk door zaken zo goed mogelijk af te stemmen met onder meer de klankbordgroepen voor bewoners, strandexploitanten en strandhuiseigenaren en Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap HNK, de betrokken gemeenten en onze aannemers.”

Grootste zandkasteel van NL

Eén van de huzarenstukjes binnen dit omvangrijke project waren de gestuurde boringen onder de duinen door. Daarvoor realiseerde de aannemerscombinatie NRG (Van Vulpen, Alsema en Denys) met 41.000 kuub zand vorig jaar tijdelijk het ‘grootste zandkasteel van Nederland’ op het strand van Heemskerk. Dams: “Met dit fort kon de aannemer onder andere tijdens het stormseizoen ongehinderd doorwerken zodat de zeekabels voor ‘noord’ in het voorjaar en zomer 2022 tijdig geïnstalleerd konden worden.”

Zandkasteel op strand © Flying Focus

Staaltje vakmanschap

Naast techniek, tijd en geld heb je volgens de directie voor een succesvolle uitvoering van zo’n project ook gewoon ‘de juiste mensen op de juiste plek’ nodig. Dams: “Net als het landkabelteam van NRG heeft ook het team van Jan de Nul Group en LS Cables & Systems bij het aanleggen van de zeekabels een stevig staaltje vakmanschap laten zien.”

Realisatie en installatie

Bij de bouw van het transformatorstation in Wijk aan Zee hebben BAM Infra en Croonwolter&Dros ervoor gezorgd dat ook op dit onderdeel van de aansluiting alles tijdig gereed was. De combinatie Equans en Smulders zorgden samen met voor de realisatie en installatie van het ‘stopcontact op zee’. De jacket is geïnstalleerd door Scaldis en DEME plaatste de topside. En laten we vooral de medewerkers uit onze eigen teams bij TenneT niet vergeten.”

Volgende windparken

Binnen het project zijn op land ook de ondergrondse kabels gelegd voor de windparken Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Arjan Dams: “Voor ‘west Alpha’ wordt dit voorjaar het laatste deel van de tweede zeekabel geïnstalleerd. Verder plaatsen we deze zomer de kant-en-klare topside op in het jacket, dat sinds vorig jaar op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee staat. Op het strand van Velsen beginnen in het najaar de werkzaamheden voor de kabels van west Beta. De aansluiting voor het windpark Hollandse Kust (west Alpha) is gereed in 2024 en de aansluiting voor Hollandse Kust (west Beta) in 2026.” Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.