In april voor het eerst alle stroom opgewekt door wind en zon

| 3 mei 2022

In april voor het eerst alle stroom opgewekt door wind en zonAfgelopen maand werd op twee middagen voor het eerst in de geschiedenis alle stroom die nodig was door zon en wind opgewekt. Door een overproductie moest zelfd de capaciteit worden afgeschakeld. Dit meldt Klimaatakkoord.nl op basis van de maandcijfers van Energieopwek.nl.

April 2022 was een maand met nieuwe mijlpalen in groene stroom. Over de hele maand gezien was 49 procent van de stroom duurzaam opgewekt. Er waren twee volle weken dat gemiddeld ruim de helft van de stroom duurzaam was. Dat is nog nooit eerder voorgekomen.

Op 23 en 24 april werd ’s middags 100 procent van de stroom die nodig was met alleen zon en wind opgewekt. Ook dit was voor het eerst. Wat hielp bij deze mijlpaal is dat het weekenddagen waren. Dan is de vraag naar stroom altijd lager dan doordeweeks.

35ste piekdag

In deze maand registreerde de site voor de 35ste keer dit jaar een dagpiek van 10 GW. Zo’n piek, gewoonlijk in de middag, staat voor het verbruik van ruim 60 procent van de totale elektriciteitsvraag in Nederland. Deze pieken volgen elkaar steeds sneller op. Het Klimaatakkoord streeft in 2030 naar 70 procent duurzaam opgewekte stroom. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt dat zelfs 75 procent haalbaar is.

Het KNMI registreerde in april meer zonuren dan normaal. Gecombineerd met de groei aan panelen levert zon daarom een steeds grotere bijdragen aan de productie. Met de zonnestroom alleen zou in april de provincie Noord-Holland, inclusief alle daar aanwezige industrie en bijvoorbeeld datacenters, kunnen draaien.

De totale productie van hernieuwbare energie lag in april 17 procent hoger dan dezelfde maand het jaar ervoor. Energie uit zon en wind droeg daar zo’n 47 procent aan bij. Biomassa leverde 44 procent voor de stroom, warmte en brandstoffen.

Vraag sturing en opslag

De pieken in de productie maken twee nieuwe ontwikkelingen duidelijk. De noodzaak voor opslag groeit en negatieve energieprijzen kunnen een stimulans zijn om stroom te gebruiken op goedkope momenten. De prijs was op sommige momenten zo negatief dat huishoudens met een contract op basis van uurprijzen, geld toekregen als ze stroom zouden gebruiken. Vraagsturing wordt gezien als een van de technieken om pieken optimaal te benutten.

Afschakelen

Op 23 en 24 april werd tijdens de piekmomenten veel elektriciteit geëxporteerd, maar moest toch nog naar schatting 15 tot 20 procent van het hernieuwbare aanbod aan zon en wind worden afgeschakeld vanwege te weinig vraag. Dit jaar zijn dat nog uitzonderingen, maar gegeven de onstuimige groei van zon en wind mag worden verwacht dat dergelijke situaties steeds vaker gaan voorkomen, zo meldt Klimaatakkoord.nl. Opslagsystemen worden dan rendabeler, maar ook alternatieve inzet van elektriciteit voor bijvoorbeeld waterstofproductie. Bron: Klimaatakkoord.nl

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.