Niet-gesprongen explosieven in Hollandse Kust Zuid I & II site verwijderd

| 3 november 2020

© Vattenfall

Vattenfall’s Hollandse Kust Zuid (HKZ) I & II offshore windsite is vrijgemaakt van mogelijke obstakels die de bouw volgend jaar in gevaar kunnen brengen. Uit een NGE (niet-gesprongen explosieven) inspectie- en verwijderingscampagne deze zomer zijn een aantal NGE’s gevonden en vervolgens opgeruimd door de Koninklijke Marine.

De NGE campagne startte in juli dit jaar en duurde ongeveer 3 maanden. Er werd gebruik gemaakt van gegevens die eerder waren verzameld tijdens een onderzoekscampagne. De inspectie was niet alleen nodig om NGE’s en andere mogelijk gevaarlijke objecten te verwijderen, maar ook om andere objecten te vinden die de installatie van windturbinefunderingen kunnen belemmeren en die de route waarlangs de kabels worden gelegd kan veranderen. De dreiging van NGE’s moet teruggebracht worden tot een niveau dat zo laag is als redelijkerwijs uitvoerbaar (ALARP). Vattenfall werkte samen met aannemer UCO Control aan de campagne om de risicoanalyses te doen.

30 NGE’s
Uit de data zijn locaties gehaald die nader bekeken moesten worden, omdat ze een NGE konden zijn of op een andere manier in de weg lagen. Uiteindelijk waren 4% van de geïnspecteerde locaties NGE’s meldt Vattenfall. Deze, in totaal, 30 NGE’s kwamen grotendeels uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). De NGE’s varieerden van bommen en zeemijnen tot munitiedozen en machinegeweren.  Sommige van deze NGE’s, zoals bommen met een gewicht van 450 kg, kunnen instabiel zijn, omdat ze al 70 jaar op de zeebodem liggen te roesten. De overige 96% van de locaties waren meestal (grote stukken) metalen puin.

Inspectie en verwijdering
Eoin McGregor, senior Geofysicus bij Vattenfall: “Een op afstand bestuurbaar voertuig voerde een elektromagnetisch onderzoek uit om het object te vinden. Eenmaal gelokaliseerd werd het zand rond het object verwijderd om identificatie te vergemakkelijken. Tijdens het onderzoek komen we vaak vrij dichtbij een object met ons vaartuig. Maar op het moment dat we dachten dat een object een NGE zou kunnen zijn, werd de operatie stopgezet, het vaartuig naar een geschikte afstand verplaatst en de locatie van de vondst gemarkeerd met een boei. Als we eenmaal hadden bevestigd dat we met een NGE te maken hadden, brachten we de Kustwacht op de hoogte, die op zijn beurt de Koninklijke Marine inlichtte.”

De Koninklijke Marine bepaalden of het verwijderd of afgevoerd moest worden. Veel van de uiteindelijk verwijderde NGE’s bevonden zich in de buurt van een turbinelocatie of op een locatie langs een kabeltracé waar vermijding niet mogelijk zou zijn.

Hollandse Kust Zuid III & IV worden in de toekomst ook nog geïnspecteerd.

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.