Opening aanbesteding geofysisch onderzoek in uitbreiding windenergiegebied IJmuiden Ver

| 3 november 2021

Opening aanbesteding geofysisch onderzoek in uitbreiding windenergiegebied IJmuiden VerHet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft op 31 oktober een aanbesteding gepubliceerd voor de uitvoering van geofysische onderzoeken op een deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver. Partijen kunnen tot 13:00 op 14 december hier op inschrijven.

De geofysische onderzoeken zijn nodig voor het verkrijgen van bodeminformatie op een deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV). De aanbesteding zal bestaan uit een uitbreiding van het onderzoeksgebied in het noorden van het gebied en zal ongeveer 250 km² omvatten.

IJmuiden Ver zone: Van 4 naar 6 GW

Het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ongeveer 62 km uit de westkust van Nederland in de Noordzee. In dit windenergiegebied zijn 4 kavels aangewezen: I, II, III en IV. Voor de vergunningen voor de ontwikkeling van dit windenergiegebied gaat de Nederlandse overheid 2 tenderprocedures uitschrijven. Het windenergiegebied gaat ongeveer 4 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 2 platforms met 2 netaansluitingen plaatsen. De aanbestedingsrondes voor I en II staan gepland voor 2023 en die voor III & IV in 2025. In 2027 moet het project gereed zijn.

Op de Offshore Energy Exhibition and Conference vorige week in Amsterdam, verklaarden RVO en TenneT dat de zone IJmuiden Ver waarschijnlijk drie in plaats van twee netaansluitingssystemen van 2 GW zal omvatten en 6 GW in plaats van 4 GW aan totale geïnstalleerde offshore windcapaciteit, waarbij de zone volgens de planning zes gebieden zal omvatten in plaats van vier.

De geofysische onderzoeken zijn voor IJmuiden Ver V & VI. Het is de bedoeling om het veldwerk in Q2-Q3 van 2022 uit te voeren. Het doel van het geofysisch bodemonderzoek is het verbeteren van het bathymetrisch, morfologisch en geologisch inzicht en het identificeren van objecten in de aangewezen windparklocaties. Een tweede doelstelling is het verkrijgen van geofysische informatie over deze locaties, die geschikt is voor de voorbereiding van geotechnisch onderzoek en voor de ontwerp- en installatie-eisen van offshore windparken. Bron: Tendernet

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.