Openstellingstermijnen MOOI-regeling verlengd

| 3 april 2020

De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. Dit meldt het RVO.

Het besluit komt na overleg tussen de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVO en de Topsector Energie en hangt samen met de huidige Covid-19-crisis.

De MOOI-regeling, met een budget van € 65 miljoen, ondersteunt de ontwikkeling van integrale innovatieve oplossingen die bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden vormen hierbij consortia. De crisis bemoeilijkt op dit moment matchmaking tussen partijen. De verlenging moet nu meer tijd geven om een samenwerkingsverband op te bouwen en programmavoorstellen uit te werken.

Nieuwe data
De MOOI-regeling is opgedeeld in 2 fases; een vooraanmelding en de definitieve aanmelding. Voor de vooraanmelding geldt dat aanvragers tot 18 mei 2020 17:00 de tijd hebben om deze in te dienen. Dit was eerder 28 april. De openstellingsronde voor de definitieve aanvraag loopt nu tussen 4 augustus 2020 09:00 en 6 oktober 2020 17:00 uur. De deadline was in eerste instantie 8 september. Deze data zijn onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Tags: , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.