Overheid opent in februari 2024 tender voor kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta

| 3 november 2023

Bron: RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opent in het eerste kwartaal van 2024 de tender voor de kavels Alpha en Beta binnen het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee.

De tender start op donderdag 29 februari 2024 om 09:00 (CET) en loopt tot donderdag 28 maart 2024, 17:00 (CET).

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel. De tender voor de 3e kavel, Gamma, opent in 2025.

Aanvullende criteria voor Alpha en Beta

Een aanvullend criterium voor kavel Alpha is: de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee. Voor kavel Beta geldt de bijdrage van de aanvrager aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en maatregelen die bijdragen aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark.

Netaansluiting

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

In de conceptregelingen op de website van RVO is informatie over de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van de windparken op kavels Alpha en Beta. RVO verwacht de definitieve regelingen voor de vergunningen van de kavels Alpha en Beta in het 4e kwartaal van 2023 in de Staatscourant te publiceren.  Bron: RVO

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.