Provincie Zuid-Holland gaat windverkenning doen

| 3 mei 2024

Provincie Zuid-Holland gaat een windverkenning doen om te kijken waar windturbines geplaatst zouden kunnen worden in de Regionale Energiestrategie (RES)-regio’s die achterlopen op de doelstellingen voor duurzame energie productie.

De provincie Zuid-Holland heeft 7 energieregio’s. Binnen een energieregio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan een RES. In deze RES-regio’s en in de provincie is afgesproken om in 2030 6,3 tot 6,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.

De RES Voortgangsdocumenten laten zien dat niet alle regio’s op schema liggen om duurzame elektriciteit te produceren. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in de RES Monitor 2023 ook dat sommige Zuid-Hollandse regio’s achterlopen.

Energieprojecten in het omgevingsbeleid

Soms ligt het aan de provincie dat de RES-regio’s niet verder kunnen. In de Routekaart spreekt de provincie af dat ze meer op de voorgrond gaat treden om de eindstreep in 2030 te halen. Daarom gaat ze de regio’s helpen om zo snel mogelijk van zoekgebieden naar concrete zoeklocaties voor windenergie te komen.

Op basis van de windverkenning en het gesprek daarover in de regio’s kan het omgevingsbeleid worden herzien. De Routekaart zet hiervoor een duidelijke tijdlijn neer.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.