TenneT rondt bodemonderzoek Hollandse Kust (west beta) af

| 3 maart 2021

Bron: Net op Zee

De bodemonderzoeken op land voor Hollandse Kust (west beta) zijn afgerond. Dit meldde netbeheerder TenneT als verantwoordelijke voor de verbinding van het windpark Hollandse Kust (west) op het landelijke net. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het kabelontwerp en de definitieve boorlijn.

Het net op zee Hollandse Kust (west beta) is de totale netverbinding vanaf het offshore platform Beta in het 700 MW offshore windpark Hollandse Kust (west Beta) tot aan het nieuwe transformatorstation bij Tata Steel, met aanlanding ten zuiden van Wijk aan Zee. Het transformatorstation wordt in eerste instantie gebouwd voor de aansluiting van de windparken die eerder gerealiseerd worden: Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en wordt uitgebreid voor Hollandse Kust (west Beta). Dit transformatorstation wordt zo ingericht dat het in de toekomst kan worden omgebouwd tot hoogspanningsstation.

In het transformatorstation wordt de stroom getransformeerd van 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom. De stroom gaat uiteindelijk door naar het hoogspanningsstation in Beverwijk dat deel uitmaakt van het landelijke hoogspanningsnet (Noordring 380 kV). Dit laatste stuk maakt geen onderdeel uit van de net op zee verbinding.

De bodemonderzoeken vonden plaats langs het hele kabeltracé, van het strand tot op de locatie van het nieuwe transformatorstation. De onderzoeken bestaan uit o.a. grondmechanisch onderzoek, geohydrologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek en milieukundig onderzoek. Deze moeten informatie opleveren over de lokale omstandigheden dat gebruikt wordt voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te kunnen bepalen en wordt ook gebruikt voor het Milieueffectrapport.

Nu de bodemonderzoeken afgerond zijn kan TenneT de vergunningen aanvragen voor het uiteindelijke kabeltracé. Eind mei komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage. De verbinding moet in 2025 in gebruik genomen worden.

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.