TenneT selecteert NKT en Prysmian voor aanleggen gelijkstroom kabelverbindingen voor 2GW projecten

| 3 maart 2023
TenneT heeft kabelspecialisten NKT en Prysmian geselecteerd voor het realiseren van gelijkstroom kabelverbindingen voor Nederlandse 2 GW projecten, ’s werelds grootste offshore kabelverbindingen.

NKT en Prysmian zullen vijf gelijkstroom kabelverbindingen installeren voor Nederlandse 2 GW projecten die tussen 2028 en 2030 worden voltooid. De werkzaamheden in de contracten omvatten ontwerp, engineering, productie, levering, projectmanagement, offshore-, nearshore- en inshore-installatie van 525 kV HVDC-kabels en alle verbindingswerkzaamheden in onderzeese en landsecties.

NKT – IJmuiden Ver Beta en Gamma en Nederwiek 2

NKT zal de kabelverbindingen realiseren voor IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2, die aan land komen op de Maasvlakte (haven van Rotterdam). De projecten hebben een gezamenlijke orderwaarde van ongeveer EUR 2 miljard, waardoor de gunning een nieuw bedrijfsrecord voor NKT is als de grootste combinatie van orders ooit ontvangen. NKT zal voor de projectpartijen ongeveer 1.700 km aan 525 kV XLPE-hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) ontwerpen, produceren, installeren en in bedrijf stellen voor zowel on- als offshore stroomkabelsystemen.

Prysmian – Ijmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1

Prysmian heeft een contract toegewezen gekregen voor de kabelverbindingen van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1, met aanlanding in het Sloegebied (Zeeland). IJmuiden Ver Alpha is een offshore netverbinding met ongeveer 176 km trajectlengte (waarvan ongeveer 164 km offshore), terwijl Nederwiek 1 een totale trajectlengte heeft van ongeveer 217 km (waarvan 208 km offshore). Volgens Prysmian hebben de contracten een totale waarde van ongeveer 1,8 miljard euro. Onderzeese kabels zullen worden vervaardigd in de centra van de Prysmian Group in Pikkala (Finland) en Arco Felice (Italië), terwijl landkabels zullen worden geproduceerd in Gron (Frankrijk). De installatiewerkzaamheden op zee zullen worden uitgevoerd door de kabelleggers van Prysmian en in samenwerking met Deme Group.

De geselecteerde partijen verwachten dit jaar met de eerste werkzaamheden te beginnen. De werkzaamheden voor het leggen van kabels op land beginnen in 2025, de werkzaamheden voor het leggen van kabels op zee naar verwachting in 2026. Alle verbindingen zullen naar verwachting tussen 2028 en 2030 in bedrijf zijn.

Hoge duurzaamheids- en veiligheidsnormen

TenneT daagde in deze aanbesteding marktpartijen uit met hoge duurzaamheids- en veiligheidsnormen. Leveranciers worden aangemoedigd om de impact op het milieu te minimaliseren met sterke CO2- en NOx-emissiereducties. Om de carbon footprint te verkleinen, zullen leveranciers gerecycled koper gebruiken. Het uitdagen van leveranciers in safety by design en veiligheidscultuur draagt bij aan TenneT’s ambitie om veiligheidsincidenten te elimineren. Om aan deze normen te voldoen, zullen kabelleveranciers, indien nodig, investeren in nieuwe productiecapaciteit, schepen en trenchers (voertuigen die de kabels in de zeebodem kunnen begraven).

Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen

Om het benodigde vermogen van 2GW te transporteren, is een offshore kabelsysteem nodig dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV HVDC met behulp van geëxtrudeerde isolatietypes. Het ontwerp van de aansluiting van 2 GW gelijkstroom (HVDC), gebaseerd een op 525 kV kabel, bestaat uit slechts één kabelsysteem, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt blijft. Het kabelsysteem bestaat uit vier kabels, een plus- en minpoolkabel, een metallic return kabel en een glasvezelkabel.

TenneT is samen met marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor 525 kV XLPE HVDC kabelsysteem in 2020. Met een ontwerp- en lay-outstudie voor het offshore platform werd een generiek platform ontworpen om interoperabiliteit mogelijk te maken van de eigen oplossingen van alle HVDC-leveranciers die aan de R&D fase deelnamen. De intensieve samenwerking tussen TenneT en de betrokken marktpartijen heeft geresulteerd in inzichten over de vereiste functionaliteit en prestaties van het innovatieve HVDC-systeem en heeft geleid tot certificering van de kabelleveranciers in 2022.

In de komende maanden verwacht TenneT de partners bekend te maken voor de raamovereenkomsten van de 2 GW HVDC leveranciers voor de Nederlandse en Duitse 2 GW projecten en de raamovereenkomst voor andere kabelverbindingen van Duitse en Nederlandse 2 GW-projecten.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.