TKI Wind op Zee Matchmaking day 2016

| 3 februari 2016

Op 10 februari wordt in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht een dag georganiseerd door TKI Wind op Zee om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en mkb op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie van windenergie op zee te faciliteren en te stimuleren. Heeft u in interessant innovatief idee en bent u op zoek naar projectpartners dan is deze bijeenkomst de gelegenheid om partners te ontmoeten.

De voorbereidingen voor de regelingen van 2016 zijn in een vergevorderd stadium.  In 2016 zal het naar alle waarschijnlijkheid weer (net zoals dat in 2014 het geval was) zo zijn dat de Wind op Zee projecten worden gehonoreerd op basis van een ranking van kwaliteit en bijdrage aan de doelstellingen van het TKI Wind op Zee. Voor deze regeling wordt gestreefd naar een korte openstelling, tot eind april, zodat snel bekend is aan welke projecten subsidie wordt verleend. Een deel van het beschikbare budget zal worden gereserveerd voor kleinere, innovatieve projecten.

Meer informatie tki-windopzee.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.