Verkenning windenergie in Culemborg door cooperatie

| 3 december 2017

Binnen een week nadat de Windvisie door de gemeenteraad van Culemborg werd aangenomen, organiseerde Coöperatie Vrijstad Energie een informatieavond waar ca. 45 Culemborgers op afkwamen.

Er was gelegenheid om met de wethouder te debatteren over nut en noodzaak van windmolens in Culemborg. Omwonenden van het Lage Veld waren met name bezorgd over deze ontwikkeling en zien hun vrije uitzicht verdwijnen. Reus lichtte toe dat extra windmolens noodzakelijk zijn om Culemborg energieneutraal te maken.

Na de pauze kwam Vrijstad Energie aan het woord. Uitgelegd werd hoe het proces van windontwikkeling er uit komt te zien en dat bewoners daarin kunnen participeren, door Betuwestroom af te nemen, door financiële deelname en door mee te denken over de landschappelijke inpassing.

,De eerste stap is nu een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie op Bedrijventerrein Pavijen. Vrijstad Energie zal dat onderzoek samen met Eneco gaan uitvoeren. Met dat onderzoek is dan de fase van “Verkenning” afgerond, en kan de planfase beginnen.

De planfase gaat zeker twee jaar duren. Iedereen kan daarin participeren. Opbrengsten eerlijk verdelen, landschappelijke inpassing en maatwerkoplossingen voor omwonenden worden dan verder uitgedacht.  Vrijstad Energie wil nadrukkelijk dat zoveel mogelijk lusten ten goede komen aan het gebied en binnen de gemeente blijven. Zo is er niet alleen een grondvergoeding voor de eigenaar met een windmolen die zelf ver weg woont, maar ook een fors deel voor pachters/eigenaren in het gebied en de omwonenden.

Bron: Huis en huis blad

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.