Vervanging Windpark Jacobahaven mag van start

| 3 april 2024

De voorzieningsrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op dinsdag 2 april uitspraak gedaan over Windpark Jacobahaven op Noord-Beveland. Initiatiefnemer E-Connection wil beginnen met het vervangen van de drie huidige windturbines vervangen voor nieuwe, meer krachtigere exemplaren. Er liep echter een incidenteel hoger beroep om dit tegen te gaan.

Bron: E-Connection

Ontwikkelaar E-Connection, (Windpark Jacobahaven B.V.) heeft het plan om de drie bestaande windturbines uit 2006 op nagenoeg dezelfde locaties te vervangen. Eén locatie verschuift ongeveer 25 m. Op dit moment staan er drie windturbines met een tiphoogte van 123 m. Deze worden vervangen door drie windturbines met een maximale tiphoogte van 150 m. De initiatiefnemers wilden op 2 april 2023 beginnen met het ontmantelen van de eerste windturbine, direct gevolgd door aanlegwerkzaamheden van de nieuwe windturbine.

Beroep
Het bestemmingsplan werd bij besluit van 31 oktober 2019 door de gemeenteraad van Noord-Beveland vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de hogere windturbines. Deze is op 25 november 2020 onherroepelijk verklaard.

Ten zuidwesten van de turbines liggen de vakantieparken De Oude Banjaard en De Banjaard. Vereniging Communicatie Platform De Banjaard (De Banjaard), enkele eigenaren van recreatiewoningen op deze parken en twee eigenaren van woningen in de omgeving zijn samen tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij maken zich onder andere zorgen over hun woongenot en vrezen geluidsoverlast door de nieuwe, hogere windturbines. Hun beroep werd in in november 2020 afgewezen.

Naar aanleiding van het Nevele-arrest van 25 juni 2020, hebben De Banjaard en anderen op 29 maart 2021 het college verzocht om de omgevingsvergunning voor de bouw van drie nieuwe windturbines in te trekken. Dit is op 12 november 2021 door het college afgewezen. De Banjaard en anderen zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de rechtbank, die deze gegrond verklaarde. De rechtbank heeft echter niet de omgevingsvergunning geschorst maar het college de taak gegeven om een nieuw besluit te nemen op het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Tegen deze uitspraak hebben het college en Windpark Jacobahaven B.V. hoger beroep ingesteld. De Banjaard en anderen hebben incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank, omdat de rechtbank de omgevingsvergunning niet heeft geschorst. Zij stellen nadeel te ondervinden als Windpark Jacobahaven B.V. gebruik gaat maken van de omgevingsvergunning en de windturbines gaat plaatsen wanneer nog niet op de hoger beroepen van het college en Windpark Jacobahaven B.V. tegen de uitspraak van de rechtbank is beslist. Daarom stellen zij dat de omgevingsvergunning bij wijze van voorlopige voorziening moet worden opgeschort of ingetrokken in afwachting van de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure. Hierover werd op 2 april uitspraak gedaan.

Belangen Windpark Jacobahaven B.V. wegen zwaarder

De voorzieningsrechter is van mening dat de belangen van De Banjaard en anderen minder zwaar wegen dan de belangen van Windpark Jacobahaven B.V. om van de onherroepelijke omgevingsvergunning gebruik te kunnen maken. De bouwperiode is namelijk beperkt tot buiten het stormseizoen. Als het bouwen voor een paar maanden vertraagd zou worden door schorsing van de omgevingsvergunning, zou dit tot gevolg hebben dat de vertraging zou oplopen tot ruim een jaar, wat weer grote financiele schade zou opleveren. Daarnaast draagt het windpark bij aan de energietransitie/de RES-opgaaf.

Samen met de vergaande aard van de gevraagde voorlopige voorziening ziet de voorzieningenrechter geen grond om een voorlopige voorziening te treffen. Bron: RvS

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.