Wijziging regelgeving SDE+ najaar 2019

| 3 juli 2019

Aanvragers van SDE+ najaar 2019 dienen een transportindicatie van de netbeheerder mee te sturen. Dit kondigde het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deze week aan. De aankondiging volgt op de kamerbrief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer op 28 juni jl. over de gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten.

In de kamerbrief geeft de minister aan dat op een aantal plekken in Nederland, schaarste in het elektriciteitsnet verhindert dat duurzaam opgewekte elektriciteit getransporteerd kan worden. Het gaat hierbij met name om dunbevolkte gebieden met van oudsher weinig vraag naar elektriciteit zoals in de provincies Drenthe en Groningen, maar ook in andere provincies.

De wijziging in de regelgeving SDE+ najaar 2019 wordt doorgevoerd om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen. Uit de transportindicatie van de netbeheerder moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het RVO.nl verwacht hiermee dat meer kansrijke projecten een aanvraag indienen.

De transportindicatie moet vooralsnog uitgewerkt worden en geeft volgens de rijksdienst geen garantie op aansluiting en levering van energie. Dit moet afzonderlijk geregeld worden. Het RVO.nl bericht vanaf wanneer het mogelijk is om de aanvraag te doen. Bron: RVO.nl

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.