Windpark gaat groene energie leveren aan offshore schepen

| 3 november 2019

Kraanschip Thialf van Heerema ligt regelmatig voor onderhoud aan het Calandkanaal.

Heerema Marine Contractors gaat zijn kraanschepen voorzien van walstroom op basis van schone energie. Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot met de omvang van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald. Eneco gaat hiervoor stroom leveren van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg en bouwt hiervoor een speciaal ‘e-House’.

Wat het project bijzonder maakt is de directe levering van de stroom van windturbines aan deze nabijgelegen zeeschepen. Eneco (80%) en Havenbedrijf Rotterdam (20%) richten ‘Rotterdam Shore Power BV’ op met Heerema als eerste klant. Doel is meerdere bedrijven in de omgeving walstroom te leveren. Zo kunnen ook andere terminals in de buurt kunnen vanuit het ‘e-house’ op de Landtong Rozenburg van walstroom worden voorzien.

De kraanschepen van Heerema liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal voor periodiek onderhoud en ter voorbereiding van projecten op de Noordzee. Door het inzetten van schone energie nemen geluid en luchtverontreiniging af, komt er beduidend minder CO2 in de lucht en verbetert de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis.

Walstroom
Om de stroom te kunnen leveren komt op de Landtong een ‘e-house’ van 16 x 9 x 5.5 m met een aantal transformatoren. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het doel om naast Heerema ook op andere locaties in de omgeving schepen te voorzien van walstroom. Om het project van de grond te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie 2 miljoen euro opgenomen in de begroting van 2020. De gemeente verwacht wel dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met de bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast.

Kraanschepen als de Thialf en Sleipnir van Heerema hebben energie nodig om voorzieningen aan boord te laten draaien. Het gaat dan om pompen, kranen, verlichting, airconditioning en andere apparatuur. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. De dieselgeneratoren van de schepen van Heerema stoten jaarlijks ongeveer net zoveel van deze stoffen uit als zo’n 5.000 dieselauto’s. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in.

Demonstratieproject
Met dit demonstratieproject willen Heerema, Eneco, Havenbedrijf en Gemeente Rotterdam laten zien dat het leveren van walstroom aan meerdere grote zeeschepen mogelijk is. Om het belang te benadrukken stelt de gemeente een subsidie van 2 miljoen euro beschikbaar. Bron: Maritiemnederland.com

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.