Windpark Krammer stelt windgegevens beschikbaar aan KNMI

| 3 oktober 2014

Deltawind & Zeeuwind (windpark Krammer) stellen de windgegevens gratis ter beschikking aan het KNMI met als doel om de Windkaart te actualiseren. Deze windkaart wordt gebruikt bij de bepaling van de hoogte van de subsidie voor duurzame energieproductie in 2015. De windkaart geeft informatie over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte voor elke locatie in Nederland.

Er was veel commentaar op de vorige versie van de Windkaart die dateert uit 2005. Daarom heeft de overheid besloten de kaart te actualiseren. Betrouwbare informatie over de wind op deze grote hoogte is echter schaars, er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar daadwerkelijk op dergelijke hoogte metingen worden verricht.

Sinds februari 2012 heeft de 100-meter hoge meetmast op de locatie van het beoogde Windpark Krammer veel waardevolle meteorologische data verzameld, over windsnelheden en windrichtingen bijvoorbeeld. Deze gegevens hebben Deltawind en Zeeuwind nu kosteloos ter beschikking gesteld aan het KNMI om de windkaart te kunnen verbeteren.

windkaart 100mk-klimaat

Bron: IGO

Tags: , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.