Windsector en partners tekenen gedragscode ontwikkeling windparken

| 3 september 2014

Zojuist is in Utrecht de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ ondertekend door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Stichting De Natuur en Milieufederaties, de Stichting Natuur &Milieu en Greenpeace Nederland.Dit mag gerust gezien worden als een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis.

Met deze gedragscode willen de ondertekenaars het draagvlak voor windenergie behouden en versterken. Dit door eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken.
In Nederland wordt de komende jaren gewerkt aan windenergie. De branche is zich ervan bewust dat dit impact zal hebben voor de leefomgeving. Niet alleen zodra het park er staat, maar ook voorafgaand. Al geruime tijd geleden heeft de branche daarom besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en een gedragscode op te stellen. Kern van de gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld.

gedragscode

 

 

Persbericht Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land EMBARGO 3 september 2014 14-30uur

Klik hier voor de gedragscode
Bron: NWEA

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.