Windunie focust met nieuw organisatiemodel en directie op meer samenwerking in energiemarkt

| 3 juli 2023

Ontwikkelaar Windunie presenteerde afgelopen vrijdag zijn nieuwe organisatiemodel waarbij de focus ligt op verbetering van samenwerking in de energiemarkt. Windunie speelt hiermee in op de marktontwikkelingen waarbij de ontwikkeling van lokale energiehubs een belangrijke rol inneemt.

De ontwikkeling van lokale energiehubs gaat de komende jaren leiden tot een aanwas van meer wind-, zon- en opslagprojecten op land. Het bouwen van hubs is een nieuw proces dat om een brede aanpak vraagt. Om succesvol energiehubs te ontwikkelen, moeten alle betrokken partijen (bijvoorbeeld netbeheerders, afnemers en producenten) bij elkaar gebracht worden en de juiste ondersteuning krijgen. Dat is de reden waarom Windunie voor een nieuw organisatiemodel kiest: met meer focus op verbetering van samenwerking in de energiemarkt.

Windunie vertegenwoordigt de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom in Nederland. De coöperatie Windunie heeft ongeveer 300 leden die zonne- en windenergie produceren. Jaarlijks produceren deze leden ruim 1 TWh aan schone stroom. Direct en indirect is Windunie betrokken bij groene stroom voor 1.000.000 huishoudens.

De druk om te verduurzamen, in combinatie met groeiende issues met netcongestie en de behoefte aan meer leveringszekerheid, zet in steeds meer regio’s het lokaal koppelen en matchen van vraag en aanbod van groene stroom op de agenda. Lokale en betaalbare toegankelijkheid tot groene stroom is een cruciale factor voor inwoners en bedrijven om hun plannen te realiseren. Met de voortgang van verduurzaming van energiebronnen en de elektrificatie van industrie, transport en verwarming van huizen, komt lokaal de mismatch tussen vraag en aanbod steeds sterker in beeld. Het verklaart de snelgroeiende aandacht voor de ontwikkeling van geïntegreerde energiesystemen. Vroeger was de energiesector heel overzichtelijk het domein van de energieproducenten en netbeheerders. Omdat het energiesysteem van de toekomst ook de mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en de industrie raakt, is de ontwikkeling van energiehubs complex. Door beter samen te werken, is meer mogelijk in de transitie naar duurzame energie.

Versnelde uitvoering strategie

Windunie speelt in op de marktontwikkelingen en wil meer focus op de ontwikkeling van energiehubs. De brede aanpak, die nodig is voor de ontwikkeling van een hub, vraagt om een organisatie waarin leden, medewerkers en marktpartijen elkaar nog makkelijker vinden, herkennen en ondersteunen. Tegelijkertijd wil Windunie de kennis en kunde van de organisatie maximaal mobiliseren. Doel is een meer wendbare en flexibele organisatie: precies wat nodig is bij de ontwikkeling van hubs.

Pascal Weijers, vanaf 1 juli algemeen directeur van Windunie hierover:

”Het slimmer koppelen van vraag en aanbod, het meer flexibel kunnen afnemen, opslaan, samenwerken in geografische regio’s om bijvoorbeeld ook aansluitingen te delen, staan nadrukkelijk op de agenda. Bijdragen aan het lokaal direct koppelen en matchen van vraag en aanbod zien wij als marktprioriteit nummer een. Vorig jaar hebben we dit vastgesteld in onze strategische koers tot 2025. Nu nemen we het besluit om met een nieuw organisatiemodel de uitvoering van die strategie te versnellen. De energietransitie gaat snel en we willen met Windunie een voorloper blijven als het gaat over de ontwikkeling van energiehubs. We verwachten dat we samenwerking in de markt nog beter kunnen aanjagen.”

Nieuwe directie aan de slag

Vanaf 1 juli bestaat de directie van Windunie uit Pascal Weijers (algemeen), Jennie Tissingh (mens & organisatie) en Menno Boekestijn (financieel). Menno maakte al onderdeel uit van de directie. Pascal en Jennie nemen het stokje over van Axel Posthumus en Eelco Bots. Pascal en Jennie zijn al werkzaam bij Windunie. Axel en Eelco blijven op projectniveau verbonden aan Windunie en zullen zich inzetten voor het realiseren van energiehubs. Beiden zullen ook in diverse lobbykanalen actief blijven.

Na meer dan 20 jaar leiding te hebben gegeven aan Windunie is er volgens Axel ‘een natuurlijk moment’ ontstaan om het stokje door te geven aan een vernieuwde directie. Windunie-voorzitter Jacco de Graaf beaamt: “Waar Windunie vandaag staat, is het succes van velen. Leden, bestuurders, medewerkers en marktpartijen hebben dit met elkaar mogelijk gemaakt. In ruim 20 jaar zijn we uitgegroeid tot een energieke coöperatie waarin we met onze 300 leden, grondeigenaren, beleidsmakers en energiecoöperaties nieuwe wind- en zonneparken realiseren. De komende jaren werken we aan het steeds beter koppelen van opwek en afname van groene energie. En Windunie staat klaar voor ons eerste Wind-op-Zee-project. Met de vernieuwde directie hebben we de juiste mensen op de juiste plaats om onze ambities te realiseren.” Bron: Windunie

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.