19% meer coöperatief windvermogen geplaatst in 2020

| 4 februari 2021

Bron: hieropgewekt.nl

In 2020 is er voor 229,9 MW aan coöperatief windvermogen geplaatst. Dit is een groei van 19% ten opzichte van 2019 en bevestigt ook een algemene trend dat de impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt voor alle duurzame energiebronnen. Dat en meer blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.

De windturbines van het coöperatief windvermogen leveren ongeveer 735 miljoen kWh per jaar op, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 245.000 huishoudens. Hiermee komt het totale (toegerekende) coöperatieve aandeel uit op 5,7% van het totale wind op land vermogen in Nederland. Er is nog minstens 92,5 MW nieuw windvermogen in aanbouw, waardoor het totaal geplaatste coöperatieve windvermogen oploopt tot 322 MW tussen 2021-2022. Daarnaast wordt voor 65 MW het besluit om te gaan bouwen op korte termijn verwacht (na uitspraak van de Raad van State).

Bron: Hieropgewekt.nl

Groeiende impact energiecoöperaties
Voor de andere duurzame energiebronnen blijkt dat er 41% meer collectief zonvermogen is geplaatst, goed voor 48,6 MWp. Er waren daarnaast in 2020 43 % meer warmte initiatieven waren. Dit benadrukt de groeiende impact van energiecoöperaties.

Er bestaan in Nederland ondertussen 623 energiecoöperaties (dit waren er 585 in 2019). Deze bevinden zich inmiddels in alle provincies, regio’s en 85% van de gemeenten, waar bij elkaar 95% van de bevolking woont. Inmiddels is het dus voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Na zeven jaar snelle groei van het aantal coöperaties lijkt de groei dit jaar af te vlakken. Er zijn ongeveer 97.000 leden. Van alle coöperaties werkt 19% aan windprojecten.

Professionalisering
Siward Zomer, coöperatief directeur bij Energie Samen: “We zien nu wel enige verzadiging optreden in het aantal nieuwe energiecoöperaties, en bij de reeds bestaande coöperaties een grote professionaliseringslag. We gaan van kwantiteit naar kwaliteit.”

De energiecoöperaties ontwikkelen door naar dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen projecten, leden en deelnemers.  Ze krijgen in toenemende mate een maatschappelijke rol toebedeeld waarbij ze meedenken en -beslissen over het regionale en lokale energiebeleid, de invulling van participatie en eigendom van de lokale omgeving. Coöperaties organiseren zich in regionale, provinciale en landelijke samenwerkingsverbanden.

Een energiecoöperatie die volgens het rapport hard aan de weg timmert, is Burgerwind coöperatie West-Betuwe (BWB, Betuwewind). In Geldermalsen in Rivierenland zijn in 2019 en 2020 twee windparken in bedrijf genomen; Windpark Deil (46 MW) en Windpark Avri (10 MW) met in totaal veertien windturbines. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is voor respectievelijk 36% en 100% eigenaar van de windparken.

Gijs Termeer, directeur bij klimaatstichting HIER: “De groeiende impact van energiecoöperaties (nu en in de komende jaren) bewijst meer dan ooit dat ze een onmisbare schakel vormen in de energietransitie. Niet alleen voor de opwek van duurzame energie, maar ook voor lokale participatie en zeggenschap. De opbrengsten van duurzame energieprojecten blijven in de regio, zodat de lokale omgeving ervan mee profiteert. Het is fantastisch dat inmiddels bijna elke Nederlander mee kan doen met zijn lokale energiecoöperatie. Er zit enorm veel energie in de beweging, dat zagen we ook tijdens ons online evenement HIER Opgewekt in november, dat we samen met Greenchoice organiseerden, waar bijna 800 enthousiaste mensen aan deelnamen.”

Over de Lokale Energie Monitor
Met de Lokale Energie Monitor meet klimaatstichting HIER al zes jaar de impact van lokale energiecoöperaties in Nederland. De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van HIER en RVO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke, met medewerking van regiopartners. Bron: Hieropgewekt

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.