4 energiecoöperaties en windbedrijven lanceren Windpark Deventer A1

| 4 april 2024

Energiecoöperaties Deventer Energie Coöperatie en LochemEnergie en windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie zijn een samenwerking aangegaan om een windpark bij Deventer te realiseren. Het project heet Windpark Deventer A1.

Visualisatie van de 4 windturbines A1 ten oosten van het plangebied. Zie website project voor meer visualisaties

Op 28 maart maakte de gemeente Deventer bekend afspraken te hebben gemaakt over in welk deel van de A1-zone windturbines worden geplaatst. In deze zogenoemde programmeringsafspraken staat het maximumaantal op te wekken GWh dat door de provincie wordt opgelegd voor het zoekgebied. Voor de A1 zone is dat 149 GWh, wat gelijk staat aan 7 windturbines die 20 GWh per windturbine opwekken. De resterende 9 GWh wordt opgewekt door de twee windturbines van Pure Energie die al in het gebied staan.

De gemeenteraad wordt gevraagd deze afspraken te bekrachtigen. Vanaf 24 april spreekt de gemeenteraad over deze afspraken.

Windpark Deventer A1

Tegelijkertijd met het openbaar maken van deze afspraken is een concrete aanvraag gedaan voor vier windturbines in de A1-zone en dan specifiek in het gebied bij Colmschate Zuid en het bedrijvenpark A1-ten zuiden van de A1. Alleen voor dit gebied is er een plan voor windturbines dat voldoet aan de gemaakte afspraken.

De aanvraag is gedaan door Deventer Energiecoöperatie, Coöperatie LochemEnergie en windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie. Het idee is dat de vier windturbines parallel aan de snelweg A1 komen in de gemeente Deventer; twee ten noorden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen en twee ten zuiden van de A1 naast afslag 24 (Deventer-Oost). De initiatiefnemers gaan uit van windturbines met een ashoogte tot 180 meter, een rotordiameter van maximaal 200 meter en een tiphoogte van maximaal 280 meter. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de exacte grootte Samen vormen de vier beoogde windturbines Windpark Deventer A1.

Dit plan wordt dus als eerste ingediend bij de provincie.

Inloopbijeenkomst op 17 april

De partij die de windturbines in het gebied wil plaatsen informeert bewoners in het gebied over dit plan. Zo wordt op 17 april (15.00 uur tot 21.00 uur in de Ichtuskerk, Colmschate) bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd waar bewoners met hun vragen terecht kunnen en over hoe de omgeving mee kan doen. De gemeente Deventer is daar ook aanwezig.

 

Bron: Gemeente Deventer/Windpark Deventer A1

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.