WindNEE biedt 2500 handtekeningen aan

| 4 april 2014

WindNEE bood onlangs 2500 handtekeningen (en machtigingen met naw-gegevens aan) aan gedeputeerde Munniksma & Van de Boer van de provincie Drenthe. Deze mensen zijn tegen de komst van windparken in Drenthe en is een reactie op het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie. In het ontwerp van de Actualisatie is de provinciale doelstelling voor windenergie conform de besluitvorming in Provinciale Staten over de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe van 26 juni 2013 vastgelegd op 285,5 megawatt in 2020.

Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten een voorstel doen over hoe om te gaan met alle ontvangen zienswijzen. Iedereen die een machtiging heeft ingediend zal na het besluit van Gedeputeerde Staten hierover worden geïnformeerd.

windmolens_aaenhunze2drenthe

Bron: Provincie Drenthe

Tags: , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.