Ballast Nedam zet meer in op duurzame energie

| 4 augustus 2023

Ballast Nedam wil, in lijn met de strategie van moederbedrijf Rönesans Holding, zijn focus meer richten op duurzame energie. Het bouw- en ontwikkelbedrijf heeft de ambities om in 2030 CO₂-neutraal en in 2040 energieneutraal te zijn en werkt actief aan samenwerkingen en projecten die hieraan bijdragen.

Sinds 2021 gebruikt Ballast Nedam op alle kantoor- productie- en bouwlocaties uitsluitend 100% groene stroom. Bovendien wordt steeds meer energie zelf opgewekt uit eigen zonnepanelen en eigen windmolens. Daarnaast is Ballast Nedam sinds 2021 weer terug op de windenergiemarkt en zal het bedrijf dit onderdeel van haar portfolio steeds verder uitbreiden: zowel nationaal als internationaal. Met meer projecten in duurzame energie en met het bundelen van krachten met andere partijen uit de markt, wil Ballast Nedam verdere stappen zetten om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Een voorbeeld van deze projecten is het in 2022 opgeleverde windpark Maasvlakte 2, waarbij Ballast Nedam 22 windturbines plaatste op de harde en zachte zeewering van de Rotterdamse Maasvlakte. Hierbij gebruikte Ballast Nedam monopiles op land: een primeur voor de windsector.

Op het IJsselmeer is Ballast Nedam voor Windplanblauw in de afrondende fase van het realiseren van 24 moderne en krachtige turbines. Hieronder valt het ontwerpen en bouwen van de nieuwe turbinefundaties, het realiseren van de parkbekabeling en het verzorgen van de aansluiting met het onderstation.

Samenwerking met TotalEnergies

Deze focus op activiteiten in duurzame energie sluit aan bij de doelstellingen van Ballast Nedam’s moederbedrijf Rönesans Holding, waar dezelfde versnelling gaande is. Rönesans Holding tekende op 21 juli 2023 een samenwerking met TotalEnergies voor opschaling van activiteiten in duurzame energie. TotalEnergies verwerft een aandeel van 50% in bedrijfsonderdeel Rönesans Enerji en gaat in Turkije samen met Rönesans Holding projecten in groene energie ontwikkelen en versnellen. Rönesans Enerji heeft de ambitie om voor 2028 2 GW aan duurzame energie te produceren. Deze overeenkomst geeft een impuls aan de verduurzaming en energietransitie door beide bedrijven. Bron: Ballast Nedam

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.