BLIX voert marktstudie uit naar drijvende offshore wind in Japan

| 4 februari 2022
BLIX voert studie uit naar markt voor drijvende offshore wind in Japan

Bron: BLIX

De Nederlandse Ambassade in Japan heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adviesbureau BLIX opdracht gegeven een marktstudie uit te voeren naar drijvende offshore wind in Japan. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Japan op het gebied van offshore wind te versterken en een beter inzicht te krijgen in de markt voor drijvende offshore wind in Japan.

BLIX zal de marktstudie in de komende maanden uitvoeren, waarna een seminar zal worden georganiseerd om de resultaten te presenteren aan in Nederland gevestigde bedrijven en organisaties.

Japan heeft een ambitieuze doelstelling van 30-45 GW geïnstalleerd offshore windvermogen tegen 2040. Dit is nodig om de 2050 doelstelling voor reductie in CO2-uitstoot te halen. Aangezien Japan slechts over beperkte locaties in ondiep water beschikt die geschikt zijn voor offshore windturbines op vaste fundaties, is er een grote vraag naar drijvende offshore windoplossingen voor diep water, verder van de kust. De sterke offshore windsector in Nederland zou dergelijke drijvende windoplossingen kunnen leveren in nauwe samenwerking met Japanse ketenpartijen.

BLIX is al aanwezig in Japan. Het bedrijf heeft onlangs een kantoor geopend in Tokio om klanten te ondersteunen die actief zijn of overwegen actief te worden in de Japanse offshore wind- & waterstofmarkt.

Business developer van BLIX Consultancy voor Azië – Willemijn van der Werf: “Drijvende offshore wind wordt een zeer belangrijk onderdeel van de Renewable Energy basis in Japan en er zijn behoorlijk wat oplossingen die waarschijnlijk goed passen in de strategie van de Japanse overheid, maar het is van het grootste belang dat er een goed algemeen begrip is van hoe de Japanse markt functioneert en wat de do’s en don’ts zijn bij het betreden van deze markt.”

Projectleider voor deze studie – Naohiro Kuji: “In 2021 breidde BLIX zijn internationale inspanningen uit met de opening van ons kantoor in Tokio. We kijken er echt naar uit om de opgedane kennis over drijvende offshore wind te delen en een marktstudie te maken die zal leiden tot langdurige partnerschappen tussen de Japanse en Nederlandse drijvende windsector”. Bron: BLIX

Tags: , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.