College B&W van Oosterhout en Geertruidenberg stemmen in met regioplan voor gebiedsinvesteringen voor aanlanding verbinding Nederwiek 3

| 4 juli 2024

De colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeenten Oosterhout en Geertruidenber hebben onlangs ingestemd met het regioplan voor gebiedsinvesteringen voor de aanlanding van het ‘net op zee’-project Nederwiek 3 van de rijksoverheid.

In het windenergiegebied Nederwiek (6 GW) worden drie windparken uit de ‘aanvullende routekaart windenergie op zee 2030’ gebouwd: Nederwiek 1, 2 en 3. De elektriciteit die de windparken produceren moet naar land worden getransporteerd (Net op Zee). Dit is de verantwoordelijkheid van landelijke netbeheerder TenneT. Voor de aanlanding op land moet een converterstation gerealiseerd worden, die de elektriciteit zal omzetten voor het nationale elektriciteitsnetwerk (van 525 kV gelijkstroom naar 380 kV wisselstroom).

Voor Nederwiek 3 zijn op dit moment twee zoekgebieden; één in Moerdijk en één in Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Het gaat om 11 zoeklocaties.

Compensatie voor mogelijke aanlanding

Als compensatie voor deze mogelijke aanlanding mogen de vier gemeenten 50 miljoen euro verdelen voor projecten die het leefklimaat in de regio verbeteren. Hiervan is 2 miljoen euro gereserveerd voor programmamanagement door de provincie. De resterende 48 miljoen wordt verdeeld op basis van het aantal zoeklocaties.

Er is 1 zoeklocatie op Oosterhouts grondgebied en 10 zoeklocaties bij de andere drie gemeenten. De mogelijke locatie voor het converterstation in Oosterhout ligt achter composteerstation De Hillen langs de A59. Oosterhout krijgt 1/11e van de gelden oftewel 4,3 miljoen inclusief btw. Het regioplan benoemt mogelijke projecten waaraan dit geld vanaf 2026 besteed kan worden. Voor Oosterhout zijn dit bijvoorbeeld projecten in Dommelbergen, zoals de vergroening en verduurzaming van winkelcentrum Arkendonk en de omliggende Donkenbuurt.

Het College van Oosterhout heeft onlangs ingestemd met het ondertekenen van een bestuursakkoord voor 30 juni 2024 met de minister van Economische Zaken en Klimaat, de gedeputeerde van de provincie Brabant en wethouders van de overige gemeenten waar de aanlanding mogelijk kan plaatsvinden. De uiteindelijke beslissing over de locatie volgt in of na december 2024.

College Geertruidenberg geeft ook akkoord

Ook het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg stemde eerder vorige maand in met het ondertekenen van een bestuursakkoord. Voor Geertruidenberg zijn in het regioplan het ECO-park, Duurzaam Dombosch en Versterken recreatieve functie Nion- plas vermeld als mogelijke projecten waaraan het geld vanaf 2026 aan zou kunnen worden besteed. Bron: Gemeente Oosterhout / Gemeente Geertruidenberg Afbeelding: TenneT

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.