Energieraad adviseert kolenvergassingscentrale

| 4 september 2008

De Energieraad adviseerde gisteren minister Van der Hoeven en Cramer de bouw van een (demonstratie-) kolenvergasser in Nederland te stimuleren. “Nederland heeft dringend behoefte aan meer flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening. Van oudsher moeten centrales de wisselingen in de elektriciteitsvraag volgen. 

Daar komt straks bij dat zij ook grote wisselingen in het aanbod moeten opvangen als gevolg van de geplande inzet van windenergie. Elektriciteit opslaan is duur en daarbij is sprake van aanzienlijk energieverlies. Kolencentrales kunnen aan de flexibiliteit bijdragen. Dat kan door de kolen niet direct te verbranden maar te vergassen.”

Afhankelijk van de behoefte kan de centrale met het gas stroom produceren of het gas toevoegen aan het gasnet. Vooral omdat de centrale bij geringe stroomvraag (als bijvoorbeeld wind op zee ’s nachts op vol vermogen zou leveren) toch op vollast kan blijven doordraaien met de productie van gas, zijn de uiteindelijke kosten volgens de Energieraad lager dan bij een gewone kolencentrale.

De Raad gaat uitvoerig in op de bezwaren tegen steenkool, maar concludeert uiteindelijk dat kolenvergassing de reductie van CO2 juist kan bevorderen. “De Raad is van mening dat kolenvergassing veruit de voorkeur verdient boven directe verbranding in conventionele kolencentrales. (…)

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) is bij kolenvergassing eenvoudiger en goedkoper te realiseren dan bij conventionele verbranding.” Juist nu zijn er kansen voor zo’n proefproject, schrijft de Energieraad. De Raad wijst erop dat de Europese Unie een twaalftal grootschalige proeven wil doen met CCS. Nederland zou zich sterk moeten maken voor een pilot waarbij kolenvergassing en CCS gecombineerd wordt.

De pilot waar de Energieraad voor pleit “bestaat uit een (proef-) fabriek voor kolenvergassing, die waterstof of synthetisch aardgas produceert”. De Energieraad doet om al deze redenen ‘een dringend beroep op de ministers “om te bewerkstelligen dat er in Nederland een demonstratie-kolenvergasser wordt gerealiseerd waarmee zonder CO2-uitstoot (onzuivere) waterstof uit steenkool kan worden geproduceerd”.
Zie energieraad, 02 -09-2008

Half maart 2010 gaven RWE/Essent en Shell, die een jaar lang onderzoek deden naar de haalbaarheid van een kolenvergassingscentrale met CCS in Zuid-Nederland, te kennen dat het niet haalbaar is.”Het is commercieel niet haalbaar, gewoon veel te duur”, zei een woordvoerder van Essent.
Zie bericht bij Energeia

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.