Flevoland bereidt noodverordening voor windturbines

| 4 november 2014

Provinciale Staten hebben in september 2012 ingestemd met het plan om een groot aantal windmolens in Flevoland te saneren en te vervangen door turbines met een hogere opbrengst. Hiervoor is het Regioplanproces opgestart.

Tijdens een vergadering van  Provinciale Staten Flevoland is besloten om een noodverordening wind voor te bereiden om te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die niet passen binnen het beleid van ‘opschalen en saneren’. Het voorbereidingsbesluit van deze noodverordening is vanaf middernacht van 30 oktober van kracht.

Onderdeel van dit project is dat iedereen in het landelijk gebied de mogelijkheid krijgt om mede eigenaar te worden, ook de burgers- en bedrijven in de kernen moeten financieel kunnen participeren. Op deze manier profiteert iedereen van de nieuwe turbines.

Provinciale Staten hechten aan dit aspect van het project, dat is een belangrijk argument om de noodverordening voor te bereiden.

Enkele windmoleneigenaren in de gemeente Dronten hebben recent een vergunning aangevraagd om een bestaande molen te kunnen vervangen door een nieuwe, gelijkwaardige molen. Deze vervanging staat haaks op de inspanningen in het kader van ‘opschalen en saneren’ en dwarsboomt de mogelijkheden om iedereen mee te laten profiteren. Om te voorkomen dat meer moleneigenaren een vergunning aanvragen, is de noodverordening nu in voorbereiding.

Onder de noemer ‘opschalen en saneren’ bereiden Flevoland, de gemeentes Zeewolde, Dronten en Lelystad, het Ministerie van Economische Zaken en de FWF (samenwerkende windverenigingen) de transitie voor. Met dit project voldoet Flevoland aan Rijksdoelstellingen om het aantal megawatts uit windenergie te verhogen, tegelijkertijd draagt dit bij aan een verbetering van de landschappelijke kwaliteit van met name Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland.

flevoland

Bron: Provincie Flevoland

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.