Gas en wind economisch aantrekkelijkst

| 4 april 2008

Opwekking van elektriciteit met gas en wind is economisch aantrekkelijker dan met kolen, bij volledige doorbelasting van CO2 rechten. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers Advisory in opdracht van Greenpeace Nederland. 

PWC vergeleek de productiekosten van elektriciteit met gas, wind en kolen op rendement. Greenpeace dringt aan op een snelle overstap op schonere energiebronnen vanwege de dreigende klimaatverandering. Nu blijkt die overstap ook economisch gezien een verstandige keus.

Investeren in kolen verliesgevend 
Het onderzoek van PwC maakt een vergelijking tussen de verschillende productiekosten van elektriciteit met gas, wind en kolen.

Investeren in kolen blijkt de verliesgevende optie bij een volledige doorbelasting van CO2 kosten. Bij de winstverwachting is de prijs van de uitstoot van CO2 een belangrijk gegeven. Zelfs bij een reële CO2-kostprijs van 20 euro per ton, is kolenstroom duurder dan stroom uit een gascentrale. Loopt de CO2 prijs op, als gevolg van het klimaatbeleid, dan loopt de elektriciteitsprijs van een kolencentrale ook verder op, en daarmee het rendement naar beneden.

Worden echter de CO2 kosten buiten beschouwing gelaten dan is productie van elektriciteit met kolen veruit goedkoper. Hier blijkt eens te meer uit dat de vervuiler moet gaan betalen voor de CO2-emissierechten. Dat is gelukkig ook de wens van de Europese Commissie,” zegt Meike Baretta, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland. “Een overheid die CO2-rechten gratis weggeeft, handelt niet in het belang van het klimaat, en zorgt daarmee voor de verkeerde energiekeuzes.

Verder acht PwC het plausibel om te verwachten dat, gezien de Nederlandse gasreserves en de strategie van de Gasunie om het gascentrum van Europa te worden, de aanvoer van gas in Nederland stabiel en voorspelbaar blijft. Energiebedrijven hebben plannen voor de bouw van vier nieuwe kolencentrales. De keuze voor kolen wordt vooral gemotiveerd door economische argumenten: kolenstroom zou goedkope stroom zijn.

“Juist investeren in schonere energie levert winst op, zowel voor energiebedrijven en voor onze eigen portemonnee”, zegt Baretta. “Tel daarbij de winst voor klimaat en onze gezondheid op en het is duidelijk dat we moeten kiezen voor schone energie.” Persbericht Greenpeace. Het rapport van PWC (74 p. Engels) staat bij: Greenpeace.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.