Gemeenten Gorinchem en Molenlanden houden online raadpleging over windenergie

| 4 april 2024

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden hebben een online enquête geopend om inwoners naar hun mening te vragen over windturbines. De online enquête loopt van 3 april tot en met 23 april.

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Voor de opwekking van duurzame elektriciteit draagt windenergie 49% bij aan het totale bod (564 TJ). Op dit moment is 18% van het RES-bod voor windenenergie gerealiseerd door de stroomopwekking van het bestaande windpark Giessenwind en zit 13% in de pijplijn door middel van windpark Groote Haar in Gorinchem. Voor de realisatie van de resterende ambitie voor wind (69% van het bod van de twee gemeenten, 389 TJ) zijn 6 tot 10 grote windturbines nodig.

De gemeenten onderzoeken samen waar ze in hun gemeenten windturbines kunnen plaatsen. Er zijn zes voorlopige zoeklocaties aangewezen om verder te onderzoeken, waarvan vijf in Molenlanden. Uiteindelijk zijn er naar verwachting één tot twee locaties nodig om het bod uit de RES te realiseren.

Betrokkenheid inwoners bij verkenning

De gemeenten betrekken de inwoners bij de verkenning. De raadpleging bestaat uit een brede online raadpleging en werkgroepen waarin omwonenden en ondernemers rondom de zes locaties het lokale perspectief inbrengen. In 2023 zijn al startbijeenkomsten geweest van de werkgroepen. Nu is het de beurt aan de online raadpleging. Een klankbordgroep, waarin regionale belangenorganisaties zitten, en de werkgroepen kijken mee bij de formulering en interpretatie van de online raadpleging.

De uitkomsten van de raadpleging helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over de definitieve locaties voor windenergie. Bron: Gemeente Gorinchem

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.