Groei wind op land zet door in 2018

| 4 januari 2019

Uit cijfers van WindStats, een product van consultant Bosch & van Rijn, nam het totaal opgestelde vermogen aan windenergie op land in Nederland in 2018 met 94 MW toe.

Het totaal aan windvermogen dat vorig jaar werd bijgeplaatst was 166 MW. Hetzelfde jaar werden er echter ook oudere turbines verwijderd, wat leidde tot een afname van 72 MW. Grootste debiteur aan het gegroeide vermogen is Windpark Krammer in Zeeland (87 MW), gevolgd door de windparken Hogezandse Polder (Zuid-Holland) en Bouwdokken (Zeeland).

Het totale vermogen aan windenergie in Nederland bedraagt volgens WindStats momenteel 4.130 MW; 957 MW betreft windenergie op zee. Verder rekent WindStats voor dat met een opgesteld landvermogen van 3.353 MW er nog 2.647 MW is te gaan om de doelstelling van 6.000 MW in 2020 te behalen. Van de provincies zit Zeeland het dichtste bij haar doelstelling; Drenthe zit hier nog het verste van af.

Tags: , , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.