Groen licht voor start bouw windturbines Heineken

| 4 november 2014
De bouw van vier windturbines voor Heineken onlangs tijdens de Dag van de Duurzaamheid symbolisch gestart. Met de windmolens kan de bierbrouwerij in 40 procent van de energiebehoefte voorzien.

Provincie Zuid-Holland verleende de vergunning, omdat het goed past in de transitie naar een duurzame economie. Heineken wil haar brouwerijcomplex in industriegebied Grote Polder in Zoeterwoude energiezuiniger maken en restproducten hergebruiken. Daarvoor bouwt bierbrouwer tussen het terrein van Heineken en rijksweg N11 de windturbines met als streven om in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.
Met kennisinstituut Alterra en provincie Zuid-Holland heeft Heineken het samenwerkingsverband ‘Groene Cirkels’ gevormd. Leidend principe is hier dat de natuurwaarden worden ingezet om te werken aan een toekomstbestendige economie én een aangename leefomgeving. Binnen dit programma wordt ook gewerkt aan het sluiten van kringlopen bij bijvoorbeeld het reinigen van water met behulp van planten. Maar ook het verder verduurzamen van logistiek, het terugwinnen van mineralen uit restwater en het verbeteren van biodiversiteit zijn onderdelen van het programma.Begin dit jaar maakte Heineken bekend dat ze doorgaat met de aankoop van brouwgerst van telers die zijn aangesloten bij Veldleeuwerik. De Zuid-Hollandse bierbrouwer wil in 2020 wereldwijd werken met 50 procent duurzame teelt van grondstoffen.

Heineken windenergie
Bron: Groene Cirkels en Zuid-Holland

Tags: , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Leveranciers, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.